Sagan om det vackra flaggskeppet som sköts i sank

  • Datum: 16-11-25, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Under mycket lång tid har det pågått - kriget om den Personliga Assistansen. Ett underbart vackert flaggskepp som sjösattes av Sveriges regering den 1 januari 1994. Människor som levde med svåra funktionsnedsättningar fick nu samma livschanser som vem som helst.

Tyvärr hann knappt jungfruresan bli avklarad innan det började rivas i det. En bräda här, en bräda där. Någon gång hände det att otroliga - ett upprustningsförsök som ville ge möjligheten även för personer som fyllt 65 att få fortsätta att vara ombord. Idag är det forna stolta flaggskeppet skjutet i sank. Passagerarna har genom åren blivit fler, vilket har sina alldeles naturliga förklaringar. Kanonkulorna viner - på stränderna står Regering, domstolar, Försäkringskassa och media. Budskapen är tydliga - skutan är för dyr och dess användare och företrädare ägnar sig åt fusk och överutnyttjande. De ifrågasätts - hur kan ni ha blivit så här många? hur kan era behov blivit så här stora? Från början kunde ni ju leva era liv på en 40-timmars vecka. Nu är ni ju uppe i det fasansfulla snittet 127 timmar! Att landets övriga  9.9 miljoner medborgare har 168 timmar att leva på utifrån sina egna förutsättningar på hör inte hit.

Runt det svårt sargade flaggskeppet med sina segel i revor, finns passagerarnas företrädare och anhöriga i sina jollar. I några av båtarna sitter också en del företrädare från angriparna på stranden som valt att byta sida. De står inte längre ut med att bevittna det som pågår. Alla ombord på skeppet och runt om kring det besitter en stor kunskap och erfarenhet av vad det innebär att leva med en svår funktionsnedsättning och känner också till vad som kan åstadkommas, bara passagerarna får de rätta förutsättningarna. De försöker skydda skeppet och passagerarna mot den skoningslösa beskjutningen och samtidigt få sina röster hörda. De har också varit väldigt ensamma i stridslinjen. Tills nu. Ryktet om att det finns ett sjunkande flaggskepp som stått under ständigt angrepp i många år har spridit sig bakom linjerna. Det krävdes dödsfall ombord för att detta skulle ske. Förstärkningen kom äntligen till slut. Kriget har trappats upp. Fler företrädare väljer nu att lämna stranden och komma till skeppets undsättning. Kritiken från angriparna låter inte vänta på sig. Nya argument ersätter de gamla. "Överlöparna" kallas för populister och anklagas för att skrämma de stackars passagerarna på skeppet. Som om inte vetskapen om att livet skall omprövas i två-årsperioder vore nog. Ingen kan veta om det oförändrade eller försämrade tillståndet tillåter ett liv ombord på skeppet i ytterligare två år. Varje år tvingas hundratals personer att gå på plankan.

Andra nyhetshändelser har återigen tagit över rapporteringen, men beskjutningen fortsätter och är kraftigare än någonsin. En märklig sak är att angriparna envist hävdar att de värnar om skeppets passagerare och deras rättigheter. De förnekar förstörelsen som den intensiva beskjutningen ställer till med. I stället hävdar de att det är leverantörerna till passagerarna som står för skadorna. De anklagas för att sno plankor och service och genom det bidra till att skeppet och dess passagerare skadas. Förutsättningarna för vårt vackra flaggskepp ser mer än dystra ut. Men som de flesta sagor brukar sluta lyckligt, så skall även denna göra det. För alltfler inser att ett land utan ett vackert flaggskepp är inget riktigt land. Vi kommer att fortsätta den här striden tills den är vunnen och vårt skepp har fulla segel igen och stolt kan bära alla sina passagerare på resan till ett självständigt liv.

Den 3 december kan du också vara med att bidra! Då sker en landsomfattande manifestation på många orter runt om i landet

http://neuroforbundet.se/om/kalender/aktiviteter/assistans-ar-frihet-radda-lss/

Håll utkik på vår hemsida efter mer information som uppdateras allteftersom.Hoppas att vi ses där!

"One person can make a difference, and everyone should try" John F Kennedy

Lise Lidbäck
Ordförande i Neuroförbundet

Diskutera gärna på: http://neuroforbundet.se/community/blog/?blogId=10417&entryId=1337