Den ojämlika neurosjukvården - Neurorapport 2012

  • Datum: 13-06-18, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Inledning:
I Sverige lever minst en halv miljon människor med livslånga neurologiska sjukdomar eller skador kopplade till hjärnan och nervsystemet. Bland dem finns svåra sjukdomar som Parkinsons sjukdom, ALS, Alzheimers, epilepsi och MS, men också folksjukdomarna stroke, restless legs och demens, samt svår huvudvärk som migrän. Gemensamt är att de skapar stora problem i både vardag och arbetsliv för den som drabbas.

Många tvingas avbryta yrkeslivet och måste istället förlita sig på personlig assistens. På senare år har flera viktiga forskningsframsteg skett inom neurologin som gör att stora patientgrupper kan erbjudas behandling som på ett påtagligt sätt förbättrar sjukdomsförlopp och livsbetingelser. Behandling av neurologiska sjukdomar idag inkluderar både högteknologiska DNA-analyser, avancerad hjärnkirurgi och skräddarsydda biologiska läkemedel.

Trots dessa stora genombrott är vi bara i början på en ny era inom neurologin som innebär medicinsk revolution för flera hundra tusentals patienter med svåra neurologiska sjukdomar. Men framstegen riskerar att inte komma patienter till del på grund av de stora brister som sedan många år finns inom svensk neurosjukvård. Denna rapport belyser dessa brister som präglas av stora regionala orättvisor, brist på neurologer, begränsade besöksmöjligheter och en stor andel missnöjda patienter.

Sammantaget pekar rapporten på ett stort behov av en nationell samordning och ett tillskott av nya resurser inom neurologin för att minska de geografiska skillnaderna, möjliggöra behandlingsmål och säkerställa en patientsäker och patientcentrerad vård för den halva miljon svenskar som varje dag har att handskas med en allvarlig, kronisk neurologisk sjukdom.