Rehabilitering - Neurorapporten 2015

Neurorapporten 2015 är den andra rapporten i en långsiktig satsning. Syfte är att belysa områden med anknytning till neurologi och som är betydelsefulla för Neuroförbundets medlemmar.

"Jag tvingas byta sjukgymnast ofta då systemet inte är anpassat för kroniska sjukdomar."

Neurorapporten behandlar dagens situation och angelägna förbättringsområden. Vi har konstaterat att det behövs en samlande kraft på nationell nivå som driver på utbyggnaden av specialistcentra och neurologiska kliniker. I årets Neurorapport konstaterar vi att samhällets resurser för neurologisk rehabilitering är bristfälliga och bedömer att en parlamentarisk utredning med syfte att säkerställa tillgången till effektiv neurologisk rehabilitering, för allas om har behov av det, måste komma till stånd.

Hämta Neurorapporten 2015 från Neuroförbundet (PDF-dokument, 2.5 MB)

 • Slutsats

  Neuroförbundet bedömer att det är nödvändigt att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att utreda hur... Slutsats

 • Medlemsundersökningar

  Neuroförbundets medlemmar har besvarat en enkät om hur de ser på möjligheten att få rehabilitering. Undersökningen... Medlemsundersökningar

 • Neuroförbundet

  Slutsats Neuroförbundet - Neuroförbundets tidigare arbete med rehabilitering har handlat om att samhällets...

  Neuroförbundet
 • Patientperspektiv

  Slutsats Patientperspektiv - Samhällets övergripande, politiska målsättning är att medborgarna ska må bra och...

  Patientperspektiv
 • Rehabilitering

  Slutsats Rehabilitering - Rehabilitering och vuxenhabilitering ska omfatta hela livssituationen och vara livslång,...

  Rehabilitering
 • Hela rapporten

  Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med... Hela rapporten

Senaste

Neurorapporten 2015 i media: Bara 4 av tio får proffshjälp

Över 500 000 har en neurologisk diagnos. Endast 39 procent får professionell rehabilitering i Värmland...

Läs mer

Neurorapporten 2015 i media: Visar på bra resultat men läggs ner?

Västernorrland sämst i landet på rehabilitering och vuxenhabilitering för de med neurologisk diagnos.

Läs mer

Neurorapporten 2015 i media - Gävleborg

Bara var tredje neurosjuk får professionell rehabilitering i länet. Patientföreningen Neuroförbundet har kartlagt hur det ser ut med rehabiliteringen i landet. I Gävleborg är det något större andel är in i riket i... Läs mer

Neurorapporten 2015 i media: Västra Götalandsregionen

Få får professionell rehabilitering. Allt större ansvar för rehabiliteringen flyttas över till patienterna, påtalar Eva Peterson och Lise Lidbäck. I Västra Götalandsregionen får endast 28 procent...

Läs mer

Neurorapporten 2015 i media - Norrbotten o Jämtland

Resurserna inom rehabiliteringen minskar Här i Norrbotten landsting får endast 22 procent professionell hjälp av fysioterapeut.
Läs mer

Ta del av fler nyheter