Neurorapport 2015 - Län

  • Datum: 15-09-01, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

I de här rapporterna finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i sitt landsting.

Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007 och 2015 för att kunna se om utvecklingen går i en positiv riktning eller om det är så illa att det blir sämre. Vi jämför också hur rehabiliteringen upplevs av Neuroförbundets medlemmar i deras landsting alternativt region jämfört med genomsnittet i Sverige i några av de mer centrala frågeställningarna.

Neurorapporten 2015 - Blekinge (PDF-dokument, 1.8 MB)

Neurorapporten 2015 - Dalarna (PDF-dokument, 1.9 MB)

Neurorapporten 2015 - Gotland (PDF-dokument, 1.9 MB)

Neurorapporten 2015 - Gävleborg (PDF-dokument, 1.9 MB)

Neurorapporten 2015 - Halland (PDF-dokument, 1.9 MB)

Neurorapporten 2015 - Jämtland (PDF-dokument, 1.3 MB)

Neurorapporten 2015 - Jönköpings län (PDF-dokument, 1.2 MB)

Neurorapporten 2015 - Kalmar län (PDF-dokument, 1.9 MB)

Neurorapporten 2015 - Kronoberg (PDF-dokument, 1.9 MB)

Neurorapporten 2015 - Norrbotten (PDF-dokument, 1.9 MB)

Neurorapporten 2015 - Skåne (PDF-dokument, 1.8 MB)

Neurorapporten 2015 - Stockholms län (PDF-dokument, 1.9 MB)

Neurorapporten 2015 - Södermanland (PDF-dokument, 1.9 MB)

Neurorapporten 2015 - Uppsala län (PDF-dokument, 1.9 MB)

Neurorapporten 2015 - Västra Götaland (PDF-dokument, 1.9 MB)

Neurorapporten 2015 - Värmland (PDF-dokument, 1.8 MB)

Neurorapporten 2015 - Västerbotten (PDF-dokument, 1.9 MB)

Neurorapporten 2015 - Västernorrland (PDF-dokument, 1.9 MB)

Neurorapporten 2015 - Västmanland (PDF-dokument, 1.9 MB)

Neurorapporten 2015 - Örebro län (PDF-dokument, 1.3 MB)

Neurorapporten 2015 - Östergötland (PDF-dokument, 1.9 MB)