Neurorapporten 2015 i media: Västra Götalandsregionen

  • Datum: 15-10-12, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: bt.se

Få får professionell rehabilitering. Allt större ansvar för rehabiliteringen flyttas över till patienterna, påtalar Eva Peterson och Lise Lidbäck. I Västra Götalandsregionen får endast 28 procent professionell hjälp av fysioterapeut. Det är inte acceptabelt.

Över 500 000 personer har en neurologisk diagnos. För de flesta är rehabilitering och vuxenhabilitering nödvändigt för att kunna arbeta, ta hand om familjen samt delta i samhället. I Neuroförbundets senaste neurorapport om rehabilitering ser vi att resurserna inom rehabiliteringen minskar och att allt större ansvar flyttas över till patienterna. Det sker samtidigt som fler upplever att de inte får tillräcklig information om rehabilitering.

Källa: http://www.bt.se/insandare/fa-far-professionell-rehabilitering/

Endast 28 procent får professionell rehabilitering

Över 500 000 personer har en neurologisk diagnos. För de flesta är rehabilitering och vuxenhabilitering nödvändigt för att kunna arbeta, ta hand om familjen samt delta i samhället.

I Neuroförbundet senaste Neurorapport om rehabilitering ser vi att resurserna inom rehabiliteringen minskar och att allt större ansvar för rehabiliteringen flyttas över till patienterna. Något som sker samtidigt som fler upplever att de inte får tillräcklig information om rehabilitering, från cirka hälften år 2006 till en tredjedel i år.

Läs insändaren på: http://markbladet.se/?artikel=201510141020067462