Neurorapporten 2015 i media: Bara 4 av tio får proffshjälp

  • Datum: 15-10-14, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: nwt.se

Över 500 000 har en neurologisk diagnos. Endast 39 procent får professionell rehabilitering i Värmland

Det har skett dramatiska förändringar de senaste åren inom rehabiliteringen för personer med neurologisk diagnos. Av Neuroförbundets medlemmar som hade rehabilitering år 2006 var det 72 procent som fick hjälp av en kunnig sjukgymnast (idag fysioterapeut). I år är siffran nere på 31 procent. Av de som hade rehabilitering år 2006 var det 28 procent som tränade själv. Nu är siffran uppe 57,2 procent. Här i Värmlands landsting får endast 39 procent professionell hjälp av fysioterapeut.

Tillsammans måste vi nu vända utvecklingen. Neuroförbundet presenterar några konkreta föreslag i Neurorapporten rehabilitering på hur Värmlands landsting kan ta förbättra rehabiliteringen för personer med neurologisk diagnoser. Ett av förslagen är att Värmlands landsting kan börja arbeta aktivt för att alla som har behov av rehabilitering får en individuell rehabiliteringsplan. Att öka siffran i Värmlands landsting från dagens 14 procent till 100 procent.

Källa: http://www.nwt.se/kristinehamn/nkp-insandare/2015/10/14/bara-4-av-tio-far-proffshjalp