Neurorapporten 2015 i media - Gävleborg

  • Datum: 15-10-13, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: gd.se

Bara var tredje neurosjuk får professionell rehabilitering i länet. Patientföreningen Neuroförbundet har kartlagt hur det ser ut med rehabiliteringen i landet. I Gävleborg är det något större andel är in i riket i övrigt som får en professionell rehabilitering, men det är ändå bara 37 procent av patienterna.

Bara en dryg tredjedel av de neurologiskt sjuka i Gävleborg får professionell rehabilitering. Men länet hör ändå till de bästa i landet på rehabilitering.

För de flesta som drabbas av neurologiska sjukdomar, som stroke, Parkinsons sjukdom eller multipel skelos (MS), är rehabilitering en nödvändighet för att kunna arbeta, ta hand om sin familj och kunna delta i samhället.

Patientföreningen Neuroförbundet har kartlagt hur det ser ut med rehabiliteringen i landet. I Gävleborg är det något större andel är in i riket i övrigt som får en professionell rehabilitering, men det är ändå bara 37 procent av patienterna.

Anna Gustavsson är vårdenhetschef för fysioterapi specialistvård i Region Gävleborg. Hon tror att skilda uppfattningar om vad som är en professionell rehabilitering förklarar den relativt låga siffran.

– Det är inte säkert att du som patient uppfattar att promenader och styrketräning är en del av din rehabilitering, säger Anna Gustavsson.

Förbundet noterar också att inte ens var tredje patient skötte sin träning själv för tio år sedan, i dag är det mer än hälften.

– Jag tänker att det är en positiv utveckling. Det visar också på att tillgängligheten till friskvård ute i samhället för de patienterna ökar, säger Anna Gustavsson.

Källa: http://www.gd.se/allmant/gastrikland/bara-var-tredje-neurosjuk-far-professionell-rehabilitering-i-lanet-1