Neurorapporten 2015 i media - Norrbotten o Jämtland

  • Datum: 15-10-07, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Resurserna inom rehabiliteringen minskar
Här i Norrbotten landsting får endast 22 procent professionell hjälp av fysioterapeut.

Över 500 000 personer har en neurologisk diagnos. För det flesta är rehabilitering och vuxenhabilitering nödvändigt för att kunna arbeta, ta hand om familjen samt delta i samhället. I Neuroförbundet senaste Neurorapport om rehabilitering ser vi att resurserna inom rehabiliteringen minskar och att allt större ansvar för rehabiliteringen flyttas över till patienterna. Något som sker samtidigt som fler upplever att de inte får tillräcklig information om rehabilitering, från cirka hälften år 2006 till en tredjedel i år. Ökning med 20 procent. Utvecklingen är tydligt, fler personer med neurologisk diagnos ska hantera rehabilitering på egen hand. Här i Norrbotten landsting får endast 22 procent professionell hjälp av fysioterapeut. Det är inte acceptabelt.

Läs insändaren

Läs hela Rapporten - Norrbotten

Här i Region Jämtland Härjedalen får endast 25 procent professionell hjälp av fysioterapeut.

I Neuroförbundets Neurorapport om rehabilitering ser vi att resurserna minskar och att allt större ansvar för rehabiliteringen flyttas över till patienterna. Något som sker samtidigt som fler upplever att de inte får tillräcklig information om rehabilitering, från cirka hälften år 2006 till en tredjedel i år. En ökning med 20 procent.

Läs insändaren

Läs hela Rapporten - Jämtland

Endast 22 procent får professionell hjälp

Över 500 000 personer har en neurologisk diagnos. För det flesta är rehabilitering och vuxenhabilitering nödvändigt för att kunna arbeta, ta hand om familjen samt delta i samhället. I Neuroförbundet senaste "Neurorapport" om rehabilitering ser vi att resurserna inom rehabiliteringen minskar och att allt större ansvar för rehabiliteringen flyttas över till patienterna. Något som sker samtidigt som fler upplever att de inte får tillräcklig information om rehabilitering, från cirka hälften år 2006 till en tredjedel i år. En ökning med 20 procent. Utvecklingen är tydligt, fler personer med neurologisk diagnos ska hantera rehabilitering på egen hand. Här, i Norrbotten får endast 22 procent professionell hjälp av fysioterapeut. Det är inte acceptabelt.

Läs insändaren