Neurorapporten 2015 i media: Visar på bra resultat men läggs ner?

  • Datum: 15-10-14, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: allehanda.se

Västernorrland sämst i landet på rehabilitering och vuxenhabilitering för de med neurologisk diagnos.

För andra året i rad har neuroförbundet studerat verkligheten i Sverige i ett patientperspektiv och arbetat fram en Neurorapport.

Eftersom hälso och sjukvården inte tar sitt ansvar kan Neuroförbundet här spela en viktig roll .

Medemmarna har genom förbundets enkät svarat på frågor om rehabilitering och vuxenhabilitering.

Personer med neurologiska sjukdomar i Västernorrland som är utredda och utan bot och bromsmediciner hänvisas till vårdcentralen. Vårdcentralens läkare har i regel ringa kunskaper om vad det innebär att ha en neurologisk sjukdom.

Källa: http://www.allehanda.se/opinion/insandare/visar-pa-bra-resultat-men-laggs-ner