Din vardag, min utmaning…

Grafisk bild på hjärnanNeurorapporten 2016 visar med tydlighet att Neuroteam är något som skulle förbättra tillvaron för många av Neuroförbundets medlemmar. Tyvärr så är det alldeles för många medlemmar som aldrig någonsin kommer i kontakt med något team. Målsättningen med denna kampanj är därför att det i framtiden ska finnas minst ett neuroteam i varje landsting/region.

I december 2016 kom socialstyrelsens riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Där kan man läsa att Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med MS eller Parkinsons sjukdom tillgång till ett multidisciplinärt team. Vi vill att alla med neurologisk sjukdom och/eller skada ska ha tillgång till ett neuroteam.

Att bilda opinion och bedriva påverkansarbete ger bäst resultat när Neuroförbundet kan mobilisera alla led i organisationen. Under hösten och vinter 2017 vill Neuroförbundet kunna fokusera opinionsarbetet på 2016-års Neurorapport och dess tema, Neuroteam.

Neuroförbundets krav:

  • Ett fungerande neuroteam per länssjukhus

Neuroförbundet vill:

  • Visa på vikten av neuroteam för bra vårdkontakter. Behovet av vårdkontakter för att vardagen ska fungera.
  • Beskriva hur en "vanlig" vardag ser ut och varför det är en utmaning för en person med neurologisk diagnos och/eller skada.

Neuroförbundet bjuder in till Neuroteamskonferens under hösten

Skriv på för en fungerande vård och rehabilitering i ditt eget län: www.hälsokampanj.se