Rapporter

Rapporter - NeuroförbundetNeuroförbundet arbetar för ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. En del av detta arbete presenteras i rapporter. Till höger här på sidan kan du tas del av dessa.