Neuroförbundet gör skillnad i Almedalen - våra frukostdialogor

  • Datum: 16-10-26, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Under flera år i rad har Neuroförbundet bidragit till att neurologi finns på Almedalsveckans agenda. Genom att arrangera egna samtal, bl.a. i BrainBus med frukostdialoger, och genom att medverka i andras seminarier och debatter har Neuroförbundet synliggjort och förhoppningsvis påverkat svensk neurologi i positiv riktning.

Om inte Neuroförbundets team funnits på plats under politikerveckan i Visby, hade ämnet neurologi i princip inte funnits med på Almedalsagendan. Därför har vi de senaste åren funnits på plats med en handfull medarbetare och förtroendevalda för att lyfta neurosjukvård, rehabilitering, neuroteam, flexjobb, patientlagen, läkemedelsförsörjning, individuella vårdplaner, färdtjänst, sjukpenning, assistans med mera.

- Frukostdialog om patientlagen Almedalen 4 juli 2016 (PDF-dokument, 3.2 MB)

- Frukostdialog om teambaserad vård Almedalen 5 juli 2016 (PDF-dokument, 3.1 MB)

- Frukostdialog om patientlagen Almedalen 30 juni 2015 (PDF-dokument, 309 kB)

- Frukostdialog om rehabilitering Almedalen 1 juli 2015 (PDF-dokument, 2.5 MB)

- Frukostdialog om nationella riktlinjer Almedalen 30 juni 2014 (PDF-dokument, 1.2 MB)

- Frukostdialog om rehabilitering Almedalen 1 juli 2014 (PDF-dokument, 1.6 MB)

- Frukostdialog om klinikläkemedel Almedalen 2 juli 2014 (PDF-dokument, 1.8 MB)