Personer med MS en resurs i arbetslivet

  • Datum: 15-04-09, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

MED TIDIG DIAGNOS, RÄTT BEHANDLING OCH STÖD

I den här rapporten möter du Christer som tänker fortsätta arbeta som idrottslärare tills han går i ålderspension, Mariann som fortsätter sittarbete på sjukhusets intensivvårdsavdelning trots att hennes MS inte går att bromsa helt med läkemedel och Margitta som hittade en ny karriär efter MS-diagnosen.

De tre visar att bilden av en person med MS som funktionsnedsatt, sjukskriven och utanför arbetsmarknaden måste förändras. Christer, Mariann och Margitta bidrar till landets BNP, till våra samlade skatteintäkter och sina egna familjers försörjning.

De är aktiva medskapare av sitt eget liv och vårt gemensamma samhälle.Vi skriver den här rapporten därför att det borde vara möjligt för denabsoluta majoriteten av personer med MS att fortsätta arbeta, trots sin diagnos. De senaste årtiondena har inneburit en revolution i möjlighetentill att behandla MS.

Den som får tidig diagnos och den bästa tillgängligabehandlingen kan idag ofta leva med få eller inga neurologiska bortfall. Den som får hjälp med arbetslivsinriktad rehabilitering med specialiserad neurokompetens tidigt under sin sjukdom kan anpassa sin arbetssituation för att kunna fortsätta arbeta även med funktionsnedsättningar. Med ett flexibelt arbetsliv kan många fler att arbeta hela vägen till ålderspension.MS är en sjukdom som många unga lever med.

De allra flesta med MS är i yrkesverksam ålder. Man insjuknar ofta under studietiden, på väg ut i de allra första stapplande stegen i yrkeslivet eller precis under de mesthektiska åren i arbetslivet när barnen är små. Därför är insatser för att öka arbetsförmågan i denna grupp särskilt viktig. Det tjänar både individerna och samhället på.

En av Neuroförbundets viktigaste politiska frågor är att skapa ett arbetsliv med förutsättningar för att personer med neurologiska sjukdomar ska kunna bidra med hela sin arbetsförmåga. Därför har vi under flera år drivit frågan om att införa Flexjobb.Umeå universitet är ledande på området neurologiska sjukdomar och arbetsförmåga. Tack vare deras forskningsinsatser kan vi idag behandla personer med MS på ett sätt som gör att den stora majoriteten kanfortsätta arbeta.

Lise Lidbäck, ordförande Neuroförbundet

- Hämta rapporten: Personer med MS en resurs i arbetslivet (PDF-dokument, 5.1 MB)
- Gå kampanjen: www.flexjobb.nu