Tuffa villkor för ms-sjuka

  • Datum: 12-05-25, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Ny rapport: Tuffa villkor för ms-sjuka i arbets- och vardagsliv.

Var femte person med MS uppger att de blivit av med sina jobb på grund av nedsatt rörlighet.

Flexjobb - NeuroförbundetAv dem som får behålla jobbet leder sjukdomen till drastiskt minskade arbetsinkomster. I vardagslivet har många problem att klara grundläggande behov och leva ett självständigt liv visar en ny svensk undersökning.

Sverige behöver en flexiblare arbetsmarknad så att personer med MS och andra svåra neurologiska sjukdomar kan fortsätta att arbeta. Mycket råd och stöd behövs också för berörda personer att hitta en bra balans i livet med en livslång sjukdom, familjeliv och arbete, säger Kathleen Bengtsson-Hayward, förbundsordförande i Neurologiskt Handikappades Riksförbund– Sverige behöver en flexiblare arbetsmarknad så att personer med MS och andra svåra neurologiska sjukdomar kan fortsätta att arbeta. Mycket råd och stöd behövs också för berörda personer att hitta en bra balans i livet med en livslång sjukdom, familjeliv och arbete, säger Kathleen Bengtsson-Hayward, förbundsordförande i Neurologiskt Handikappades Riksförbund

Rapporten: Tuffa villkor för ms-sjuka i arbets- och vardagsliv

World MS Day instiftades för att öka kunskapen och medvetenheten om hur det är att leva med MS. Därför presenterar Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, rapporten: "Tuffa villkor för ms-sjuka i arbets-och vardagsliv – 1212 röster om MS och rörlighetsproblem". Den visar på många tuffa levnadsvillkor för personer med MS, både i vardags- och i arbetsliv.

Var femte person med MS uppger att de blivit av med sina jobb på grund av nedsatt rörlighet. Av dem som får behålla jobbet leder sjukdomen till drastiskt minskade arbetsinkomster. I vardagslivet har många problem att klara grundläggande behov och leva ett självständigt liv visar en ny svensk undersökning.

NHR:s rapport bygger på en undersökning med 1 212 personer med MS. Problemen med nedsatt rörlighet påverkar livskvalitén i stor utsträckning. Fyra av fem uppger rörlighetsproblem. I undersökningen finns ett antal detaljerade exempel som visar att den nedsatta rörligheten:

  • Har en stor negativ inverkan på arbetslivet
  • Leder till försämrade relationer
  • Påverkar den psykiska hälsan negativt
  • Hindrar många att klara grundläggande behov och leva ett självständigt liv
  • Snabbt blir ett problem efter diagnos

Nylansering av avstamp på nätet

I samband med årets World MS Day lanserar NHR också en ny utbildningssatsning för personer med MS, www.avstamp.nhr.se Det är en interaktiv utbildning för nydiagnostiserade med MS och deras anhöriga. Kursen bidrar till viktiga kunskaper och insikter samt ger möjlighet att möta andra i liknande situation om träffas anordnas. Detta för att bli rustad att hitta en bra balans i livet.

Några aktuella frågor för NHR

Neurologiskt Handikappades Riksförbund. NHR, arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för alla som lever med neurologiska sjukdomar, sprida information om olika diagnoser och ge råd ochstöd. MS är ett diagnosområde som NHR arbetar aktivt inom och där vi har många medlemmar.
Här ges några exempel på aktuella insatser och frågeställningar: