Regeringen ignorerar FN-konvention (20121015)(nhr.se)

  • Datum: 12-10-17, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Funktionshinder- och brukarrörelsen har vid flera tillfällen lyft problematiken med i synnerhet ett av förslagen till förändring inom assistansreformen – förslaget om ändring som gör assistansanordnaren ansvarig för hur en assistansberättigad person använder sig av personlig assistans.

För att denna grundläggande förödande förändring ska kunna genomföras utan alternativa justeringar har regeringen valt att lägga in samtliga förslag till förändringar kring assistansen i budgetpropositionen. Detta är ett mycket anmärkningsvärt grepp eftersom det totalt bakbinder alla möjligheter att kritisera och ändra de enskilda förslagen, då hela budgetpropositionen då faller.

Vi kan inte i ord uttrycka vår upprördhet över att regeringen har ignorerat våra synpunkter och vi frågar oss hur regeringen med ena handen kan ratificera FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och sedan med andra handen visa att man struntar fullständigt i vad konventionen stipulerar!

Maria Johansson, förbundsordförande, DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Thomas Jansson, ordförande, FUB – Föreningen för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning

Lars Hagström, ordförande, FöR – Förbundet Rörelsehindrade

Kathleen Bengtsson- Hayward, förbundsordförande, NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund

Vilhelm Ekensteen, ordförande, IfA – Intressegruppen för Assistansberättigade

Agnetha Mbuyamba, ordförande, RBU – Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Pelle Kölhed, förbundsordförande, Personskadeförbundet RTP

För ytterligare information:
Vilhelm Ekensteen tel 046 14 41 01
Pelle Kölhed tel 070 518 04 97
Wenche Willumsen tel 070 387 80 34