Remiss av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö, Ku2015/02481/KL

  • Datum: 16-03-14, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Neuroförbundet är remissinstans för rubricerat förslag. Neuroförbundet har drygt 13 000 medlemmar och vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som andra.

Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Stockholm den 14 mars 2016

Remiss av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö, Ku2015/02481/KL

Neuroförbundet är remissinstans för rubricerat förslag. Neuroförbundet har drygt 13 000 medlemmar och vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som andra. I Sverige lever mer än en halv miljon människor med allvarliga neurologiska sjukdomstillstånd och skador. De frågor som behandlas i betänkandet är dubbelt angelägna för Neuroförbundets målgrupp. Tillgängliga och användbara miljöer är en grundläggande angelägenhet oavsett ålder och en förutsättning för delaktighet och demokrati.

Neuroförbundet har under många år varit mycket aktiva i arbetet med att förändra synen på utformningen av vår gemensamma livsmiljö. Samhällsplanerare, arkitekter och designers har en unik möjlighet att skapa en värdig miljö som inkluderar alla människor. Vi har genom åren drivit många stora projekt, som bl.a. Bygg klokt och bidragit i unika samarbeten med exempelvis Statens fastighetsverk, Tillgänglighet och kulturarv. VI har utbildat samhällsplanerare, politiker och arkitekter i bl.a. tillgänglighetsalagstiftning och inlevelseövningar. Neuroförbundet är medlemmar i den ideella föreningen Design for All Sverige, som förenar alla de perspektiv som vi anser nödvändiga för att skapa nya förutsättningar för en demokratisk utveckling inom gestaltad livsmiljö.

Vi människor formar själva vårt samhälle, sedan formar samhället oss. Det är därför det är så viktigt med en tydlig politik som tydligt visar att alla människor är lika värda och har lika rätt till delaktighet. Detta är ingen isolerad socialpolitisk fråga, men är tvärpolitisk och i allra högsta grad en fråga för alla som har i uppdrag att utforma våra gemensamma livsrum.

Neuroförbundets utgångspunkt är att det inte behövs fler otillgängliga stadsmiljöer, byggnader, produkter eller tjänster.

Neuroförbundet stödjer Design for All Sveriges remissyttrande.

Med vänliga hälsningar,

Lise Lidbäck
förbundsordförande