Remissvar SOU 2011:77 Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet

  • Datum: 12-05-08, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Sammanfattning
För NHR:s (Neurologiskt Handikappades Riksförbund) medlemmar är hjälpmedel en mycket viktig del av vardagen. För många av NHR:s medlemmar är funktionella hjälpmedel helt avgörande för om livet ska kunna levas eller förbli helt inaktivt.

De flesta hjälpmedel som används av NHR:s medlemmar är hjälpmedel som ger möjlighet till förflyttning och ökad rörlighet, men NHR har även medlemmar som använder kommunikationshjälpmedel eller hygienhjälpmedel.

Tillgången till funktionella hjälpmedel som ger vardagen livskvalitet får inte bero på var i landet någon är bosatt. Nationella riktlinjer och regler måste fastställas.

Individen/brukaren måste ges en möjlighet till att överklaga ett hjälpmedelsbeslut.

Fritt val av hjälpmedel får inte innebära att valet endast kan göras om det finns egna ekonomiska förutsättningar. Grunden måste vara att landsting eller kommun förskriver hjälpmedel som ger förutsättningar för att kunna leva och självständigt genomföra dagliga sysslor och förflyttningar.