Synpunkter på ändring av Boverkets byggregler

  • Datum: 14-01-09, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Neuroförbundet, före detta NHR, har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Neuroförbundet är en rikstäckande organisation av och för personer med neurologiska sjukdomstillstånd och skador. Dessa leder i många fall till nedsatt rörelseförmåga, kognitiva svårigheter med mera.

Neuroförbundets medlemmar och andra med dessa sjukdomstillstånd och skador kan ha behov av god tillgänglighet och användbarhet i den fysiska miljön, miljöer som underlättar koncentration och avkoppling samt andra generella insatser. Neuroförbundet verkar för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd och skador skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor.Läs hela yttrandet (PDF-dokument, 210 kB).