Synpunkter på Ett reformerat bilstöd, Ds 2015:9

  • Datum: 15-05-28, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Neuroförbundet har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerat förslag. Neuroförbundet är en rikstäckande organisation av och för personer med neurologiska diagnoser.

Hämta: Neuroförbundets - Synpunkter på Ett reformerat bilstöd, Ds 2015:9 (PDF-dokument, 228 kB)

Dessa sjukdomar och skador leder i många fall till nedsatt rörelseförmåga men kan också medföra kognitiva svårigheter, inkontinens, smärta m m. Tillsammans kan detta leda till behov av bilstöd, parkeringstillstånd, färdtjänst, förflyttningshjälpmedel, personlig assistans m m. Många gånger påverkas även närståendes situation. Neuroförbundet verkar för att personer med neurologiska diagnoser och deras närstående skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrad livskvalitet.

Neuroförbundet stödjer sitt arbete på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tillsammans med vetskap om medlemmarnas erfarenheter och livssituation m m. FN-konventionens principer om full delaktighet, jämlikhet, icke-diskriminering m m har bärighet på frågan om bilstöd. Konventionens artiklar 9 Tillgänglighet, och 20 Personlig rörlighet, utgör centrala infallsvinklar på oberoende och förflyttning.

Hämta: Neuroförbundets - Synpunkter på Ett reformerat bilstöd, Ds 2015:9 (PDF-dokument, 228 kB)