Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) "Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning"

  • Datum: 12-05-08, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, vill gärna framföra följande synpunkter på det betänkande som framlagts den 16 februari 2012.

Vårt förbund organiserar många medlemmar som på olika sätt berörs av LSS, och då i synnerhet av personlig assistans. Det finns många neurologiska skador och sjukdomar som inte är behandlingsbara och där funktionsförmågan fortlöpande försämras. Ofta blir följden att behovet av samhällets stöd.