Yttrande över Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

  • Datum: 13-08-08, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. NHR är en rikstäckande organisation av och för personer med neurologiska sjukdomar och skador. Dessa leder i många fall till nedsatt rörelseförmåga och därmed behov av förflyttningshjälpmedel, färdtjänst, parkeringstillstånd, bilstöd m m. Vi verkar för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor.

NHR menar sammanfattningsvis att bilstödet måste grundas på den enskildes behov och nytta av bil, göra det privatekonomiskt möjligt att ha och använda bil även för personer med låga inkomster, vara förutsägbart och genomföras på ett för den enskilde så smidigt sätt som möjligt samt att bilstödet måste budgeteras utifrån dessa förutsättningar.