Våra kampanjer

Neuroförbundet genomför och deltar i olika kampanjer som till exempel: Färdtjänst, Flexjobb, Neurodagen den 28 september, Almedalsveckan i Visby, hjälpmedel, mfl. Just nu:

Att leva med hjälpmedel

Neuroförbundets hjälpmedelsarbete består bland annat i att stimulera och stödja medlemmarna i deras roll som hjälpmedelsanvändare. Vi delar i allt väsentligt de ambitioner som regeringen gett uttryck för i både regeringsförklaring och budget; en likvärdig och högkvalitativ hjälpmedelsförsörjning över hela landet. Läs mer.

Patientlagen

Den 1 januari 2015 trädde en ny lag igenom, i Sverige: Nya patientlagen (2014:821). Detta är goda nyheter för oss i Neuroförbundet. Nu ska det bli enklare för våra medlemmar att få en ny medicinsk bedömning, bli mer delaktig i sin vård och att få bättre information om sin behandling. Delta.

Gör ditt jobb - så att jag kan göra mitt!

Vi vet att ni vill och kan jobba. Och vi vet att vi med gemensamma krafter kan förändra i princip vad som helst. Men vi behöver samla in så mycket underlag som möjligt för att kunna dela med oss av era upplevelser i media, till politiker och näringsliv. Trycket kommer från era ord. Vi vill lyssna på era berättelser och föra dem vidare. Delta genom att fylla i vår enkät på http://www.flexjobb.nu/.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har nämligen makten att klubba igenom Flexjobbsmodellen i Sverige. Få henne att förstå att du vill och kan jobba. Få henne att göra sitt jobb så att du kan göra ditt jobb