Almedalsveckan 2016

 • Datum: 16-06-20, Publicerad av Håkan Sjunnesson

Almedalsveckan avslutad och vi var där. Våra företrädare för Neuroförbundet har medverkar i olika seminarier och här rapporterar vi från en rad viktiga samtal och debatter om neurosjukvården och ett tillgänligt samhälle för alla.

Rapport från frokustdialog om Patientlagen och Teambaserad vård på Almedalen den 4 o 5 juli 2016

I januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft i Sverige, som ska ge varje patient ett betydligt större inflytande över sin egen vård. Efter ett och ett halvt år finns fortfarande många frågetecken kring lagens genomslag. Neuroförbundet har sedan patientlagen lanserades bett medlemmarna rapportera in vilken information de får om lagens och vilka möjligheter till egna val detta innebär. Kännedomen är låg om patientlagen, såväl i befolkningen som helhet, som bland patienter som ofta har kontakt med vården. En enkätundersökning från Neuroförbundet visade att endast 24 av 1 672 patienter uppgav att de fått information om patientlagen vid sitt senaste besök i hälsooch sjukvården

- Frukostdialog om patientlagen Almedalen 4 juli 2016 (PDF-dokument, 3.2 MB)

I december 2016 kommer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av personer med MS – multipel skleros och Parkinsons sjukdom. I riktlinjerna har teambaserad vård och tillgång till multidisciplinära team stort fokus. Vad menas egentligen med teambaserad vård? Finns det enbart fördelar - och vilka kompetenser ska ingå i teamet?

- Frukostdialog om teambaserad vård Almedalen 5 juli 2016 (PDF-dokument, 3.1 MB)

Här är några korta videoreportage om viktiga frågor inom neurologi som avhandlades under Almedalsveckan 2016:
'

1

Patientlagen - Detta måste till för att den ska fungera - Almedalsseminarium 2016

Under Almedalsveckan 2016 hölls ett intressant samtal om vad det är som gör att patientlagen inte fungerar än. Här är sammanfattningen på vad några nyckelpersoner i seminariet om patientlagen tycker för att patientlagen verkligen ska bli verklighet. Produktion: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media*
https://www.youtube.com/watch?v=jTLjhv_ogqg

'

1

Teambaserad neursjukvård - så ska den bli verklighet - Almedalsseminarium 2016

Under Almedalsveckan 2016 arrangerade Neuroförbundet ett frukostsamtal med några nyckelpersoner, om hur en vettig teambaserad vård ska bli verklighet i Sverige. Detta är ett kort reportage om vad några av deltagarna kom fram till efter samtalet, som ägde rum i Neuroförbundets utställningstrailer BrainBus, en rullande utställning om hjärnan och hjärnans sjukdomar 2014-2016. Produktion: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media.*
https://youtu.be/D-b2AZy6sXo


Hektiska dagar om neurovården (Ur Reflex nr 4 2016).

Under årets Almedalsvecka ägde många utmanande samtal och debatter rum. Neuroförbundet var på plats för vårddebatten,för att ge röst åt alla med neurologisk diagnos. Bland annat debatterades regeringens förslag om ändrade sjukpenningsregler. Förslaget fick hård kritik och har nu dragits tillbaka.

Om inte Neuroförbundets team funnits på plats under politikerveckan i Visby, hade ämnet neurologi i princip inte funnits med på Almedalsagendan. På plats fanns därför en handfull medarbetare och förtroendevalda, som medverkade i flera olika seminarier kring neurosjukvård och rehabilitering.

Neuroförbundet Almedalen 2016

Två betydelsefulla gruppsamtal ägde rum i utställningstrailern Brainbus som fanns på plats i Visby för tredje och sista året. Det ena frukostsamtalet handlade om teambaserad vård och det andra om bristen på patientlagens genomslag. I höst tar för övrigt Brainbusprojektet slut. I nästa nummer av Reflex sammanfattar vi de tre årens tänkvärda hjärn turné, som rullat kors och tvärs genom landet och lockat tiotusentals vetgiriga till sig. Under ett välbesökt seminarium arrangerat av Svenskt näringsliv, medverkade Neuroförbundetsordförande Lise Lidbäck och passade på att föra fram Neuroförbundets förslag om nytänkande inom arbetsmarknaden när det gäller personer med funktionsnedsättning. Det handlar om att införa arbetsmarknadsreformen Flexjobb,enligt dansk förebild.

Kritiken växte ytterligare under slutet av sommaren och den 23 augusti tvingades också regeringen backa och stoppa sitt om hälsoväxling.

Seminariet berörde regeringens förslag om hälsoväxling, som nu dragits tillbaka. Förslaget innebar bland annat att arbetsgivaren skulle stå för 25 procent av den långtidssjukskrivnes ersättning efter 90 dagar. Förslaget mötte hårt motstånd. Inte minst inom funkisrörelsen. Neuroförbundets ordförande mötte i seminariet socialförsäkringsministern. Regeringens idé var att arbetsgivarna skulle ta ett mycket större ekonomiskt ansvar för de anställda som är långtidssjukskrivna, för att minska sjukskrivningarna. Detta var tänkt att vara en arbetsgivarmorot för att minska risken för misstrivsel och skador av olika slag.

Men funktionshinderrörelsen hävdade att detta hälsoväxlingsförslag skulle innebära att personer med funktionsnedsättning får mycket sämre chanser till arbete. Kritiken växte ytterligare under slutet av sommaren och den 23 augusti tvingades också regeringen backa och stoppa sitt förslag om hälsoväxling.

Neuroförbundet Almedalen 2016

I ett annat Visbyseminarium anordnat av Dagens medicin debatterades morgondagens strokevård. En av slutsatserna var att det krävs betydligt mer av nationell samordning för att strokevården ska bli bättre. Dessutom måste den senaste tekniken med trombektomi få genomslag nationellt, eftersom den räddar liv och radikalt minskar risken för större hjärnskador.

Vid en trombektomi förs en millimeterliten nätkorg av metall in i det blodkärl i hjärnan där en blodpropp har bildats. Under röntgen och via den tunna kabeln kan man styra den lilla korgen och fånga in blodproppen och dra ut den baklänges, så att skadorna förhindras. Men detta ingrepp måste ske snarast, vilket ställer stora krav på snabba ambulans transporter med bil eller ännu hellre helikopter.

Medlemmars kunskaper värdefulla

Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck medverkade som representant för patienterna:
– Alla som är parter i strokevården måste ta sitt ansvar för att skynda på och se till att vården optimeras. Vi som intresseorganisation kan med våra medlemmars kunskaper om att leva efter en stroke, betyda mycket i det här utvecklingsarbetet. Vi vill bidra och skynda på arbetet för att strokevården ska bli så bra som möjligt över hela landet, sade Lise Lidbäck. Hennes pappa dog av en stroke och hon påpekade också att Neuroförbundet faktiskt nu är med och reviderar de nationella riktlinjerna för strokevården.
HÅKAN SJUNNESSON (Reflex)

Nya strokeförebyggande vården kräver nationell samordning

Nya strokeförebyggande vården kräver nationell samordning-Alla som är parter i strokevården måste ta sitt ansvar för att skynda på och se till att vården optimeras. Min egen pappa fick en stroke som han dog av och jag kan fundera mycket på om han hade klarat sig om dagens teknik hade funnits då, säger Lise Lidbäck. Läs mer.

mediciner foto Jocke Hedellfoto Jocke Hedell"

Alla landsting följer inte riktlinjerna"

Postnumret spelar större roll än behoven för strokepatienten, skriver överläkare, professorer och Neuroförbundets ordförande.

Varje år drabbas ungefär 5 000 förmaksflimmerpatienter i Sverige av stroke – som kunnat undvikas om diagnosen satts i tid och förebyggande behandling påbörjats.

Enligt Socialstyrelsen bör minst 80 procent av patienterna med förmaksflimmer, som befinner sig i riskzonen för stroke, behandlas med blodförtunnande läkemedel. Stora regionala skillnader föreligger i dag mellan olika landsting avseende behandling. Av landets 21 landsting når för närvarande endast två (Halland och Västmanland) upp till Socialstyrelsens mål. Läs hela insändaren.

"Hur svårt kan det vara att införa individuella behandlingsplaner?"

Hur svårt kan det vara för sjukvården att förstå att jag som patient ska vara i centrum för min egen vård? frågade sig Neuroförbundets genealsekreterare Marit Jenset.Hur svårt kan det vara för sjukvården att förstå att jag som patient ska vara i centrum för min egen vård? frågade sig Neuroförbundets genealsekreterare Marit Jenset. Sammanhanget var ett panelsamtal i Almedalen 2016 om varför inte individuella behandlingsplaner har slagit igenom än. Läs mer.
Läs även: Patienten i fokus med nationella riktlinjer? – Workshop i Almedalen

Duellerade regeringsidé om hälsoväxling och framtida sjukskrivningsansvar

Debatterade regeringens idé om hälsoväxling och sjukskrivningsansvar

Regeringens förslag om hälsoväxling, att arbetsgivaren ska stå för 25 procent av den långtidssjukskrivnes ersättning, har mött mycket motstånd. Inte minst inom funkisrörelsen och därför mötte Neuroförbundets ordförande socialförsäkringsministern i Almedalen. I samma seminariedebatt duellerade Emil Källström, Centerpartiets ekonomiskpolitiska talesperson hälsoväxlingen med socialsförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). Foto: Håkan Sjunnesson.

Läs mer

*

Patientlagens problem med att få genomslag blev BrainBussamtalPatientlagens problem med att få genomslag blev BrainBussamtalI januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft i Sverige, som ska ge varje patient ett betydligt större inflytande över sin egen vård. Efter ett och ett halvt år finns fortfarande många frågetecken kring lagens genomslag och det diskuterades i BrainBus under Almedalen den 4 juli.

I januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft i Sverige, som ska ge varje patient ett betydligt större inflytande över sin egen vård. Efter ett och ett halvt år finns fortfarande många frågetecken kring lagens genomslag och det diskuterades i BrainBus under Almedalen den 4 juli. Läs mer.

*

Almedalsveckan 2016 har startat och BrainBus finns på platshttp://neuroforbundet.se/opinion/vara-kampanjer/almedalsveckan/2016/almedalsveckan-2016-har-startat-och-brainbus-finns-pa-plats/

Almedalsveckan 2016 har startat och Neuroförbundet och den rullande hjärnutställningen BrainBus finns på plats för att ämnena neurologi, patientmakt och rehabilitering ska behandlas och finnas med i denna smältdegel av samhällsdebatt. LÄS MER>

*

BrainBus, 3 - 8 juli

BrainBus i Visby 2015

Utställningen med hjärna. På de allra flesta dagarna är öppettiderna 11.00-17.00.
Plats: Holmen plats 608, Visby
Välkomna!

Obeprövade metoder i sjukvården – dags för etisk uppstramning?

Under 2015-2016 skakades Sverige av fallet Macchiarini. Fallet har satt fingret på flera etiska frågor. Hur mycket ska man få experimentera inom sjukvården utanför ett forskningsprojekt? Vilka risker ska patienter få ta? Behövs det ett striktare regelverk?

Inom hälso- och sjukvården prövas ibland nya behandlingar som inte bygger på vare sig vetenskap eller beprövad erfarenhet – de kan därför inte sägas uppfylla kraven på etablerad vård. Inte heller bedrivs behandlingarna inom kliniska forskningsprojekt. Nya obeprövade metoder som utförs inom sjukvården kan fungera som ett värdefullt "sista halmstrå" för patienter som har få eller inga effektiva behandlingsalternativ. Denna verksamhet kan eventuellt bidra till betydande upptäckter och medicinska framsteg. Det finns dock signaler som tyder på att åtminstone en del av denna verksamhet bedrivs på ett relativt oordnat sätt. Viktiga etiska problem aktualiseras vid användning av nya obeprövade metoder. Hur kan dessa problem hanteras? Hur ska patienterna kunna ta ställning till behandlingen? Hur ska man ställa sig när osäkerheten kring effekter och biverkningar är stor? Hur kan man minska risken att patienter komma till skada? Välkommen från 8.30.

 • Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd, Sme
Medverkande:
 • Kjell Asplund, ordförande, Smer
 • Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk-etik, Lunds universitet
 • Elisabet Wennlund, sakkunnig, Smer
 • Elisabeth Ståhle, professor i thoraxkirurgi, Uppsala universitet
 • Lise Lidbäck, förbundsordförande, Neuroförbundet

Läs mer på: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/41215?redir

Med LSS i fokus

Beskrivning av samhällsfrågan: Hur skapar vi jämlika villkor för personer med sällsynta diagnoser? Minst 390 000 personer i Sverige har en sällsynt diagnos. Okunskapen i samhället är stor.

Utökad beskrivning av samhällsfrågan: Under seminariet diskuteras frågor som rör LSS: Hur var det tänkt? Hur ser det ut idag? Hur blir det i framtiden? Moderator: Anders Olauson, styrelseordförande Ågrenska och honorary president European Patients Forum.

 • Arrangör: Ågrenska, Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser
Medverkande:
 • Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen
 • Lise Lidbäck, ordförande, Neuroförbundet

Läs mer på: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/42001?redir='

Hjälper medfinansiering sjuka eller får det företagens kostnader att spåra ur?

Hjälper medfinansiering sjuka eller får det företagens kostnader att spåra ur?

Tjänstesektorn är den största sektorn i svensk ekonomi. Stora delar av den är personalintensiva, varför ökade kostnader för företagen riskerar att påverka antalet anställda. Regeringens förslag att företagens ansvar för sjukkostnaden ska bli obegränsad efter 90 dagars sjukfrånvaro för varje anställd riskerar att få långtgående konsekvenser. Samtal om sjukskattens effekter och konsekvenser för företagen och hälsoarbetet.

Med regeringens förslag om ändrade regler för företagens kostnadsansvar för medarbetarnas sjukförsäkring skulle företagen få ett obegränsat ansvar efter 90 dagar för kostnaderna och tiden. Detta riskerar enligt många att påverka företagens förmåga och vilja att rekrytera personer. I slutändan riskerar förslaget att stänga ute personer som står långt från arbetsmarknaden.
Debatt om förslaget och dess konsekvenser.

Medverkande:

 • Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (S)
 • Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson (C)
 • Karin Stenström, Ikea Sverige AB
 • Ulla Tansen, affärsområdeschef, Vardaga
 • Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet

Moderator: Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, Svenskt Näringsliv.
Efterföljande kommentarer från Karin Johansson, VD Svensk Handel, Eva Östling, VD Visita, och Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna.

 • Arrangör: Svensk Handel, Visita, Vårdföretagen

Läs mer på: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/43593?redir=

Så skapar vi förutsättningar för personcentrerad hälso- och sjukvård!

Personcentrerad hälso- och sjukvård, där den enskilde ses som en kompetent aktör med förmåga att medverka i sina egen vårdbeslut, har visat sig leda till bättre egenvård och bättre samarbete mellan individen och professionsutövarna. Vi har alltså allt att vinna på att förbättra den personcentrerade hälso- och sjukvården – men hur? Hur skapar vi förutsättningar för en personcentrerad hälso- och sjukvård?
Kom och mingla med våra gäster, lyssna till deras reflektioner på temat, och tag tillfället i akt att ställa dina egna frågor.
Deltar gör:

 • Lisbeth Löpare Johansson (vårdstrategisk chef på Vårdförbundet)
 • Anders Henriksson (1:e vice ordförande på SKL och ordförande i landstingsstyrelsen i Kalmar län, Socialdemokraterna)
 • Anders W Jonsson (vice partiordförande Centerpartiet samt talesperson i sociala frågor)
 • Lise Lidbäck (förbundsordförande för Neuroförbundet)
 • Arrangör: Fysioterapeuterna

Våga möta det sällsynta. Sällsynta diagnoser banar väg för framtidens vård och omsorg

Hur skapar vi jämlika villkor för personer med sällsynta diagnoser? Minst 390 000 personer i Sverige har en sällsynt diagnos. Okunskapen i samhället är stor. Med initierade gäster runt möjligheter och utmaningar.

 • Arrangör: Ågrenska, Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Läs mer på: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/36611?redir=

Bättre strokevård – är sjukvården redo att dra ur proppen?

Bättre strokevård - Är sjukvården redo att dra ut proppen

Hur kan organisationen av strokevården i Sverige förbättras, för att få jämlik och bättre tillgång till bästa behandling? Vilken infrastruktur på nationell och regional nivå behövs för att patienter med svår stroke ska komma till rätt sjukhus i rätt tid?

 • Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Medtronic, och Neuroförbundet

Var sjuttonde minut drabbas någon av stroke i Sverige. Rätt behandling i tid räddar både liv och livskvalitet – stroke är i dag den tredje vanligaste dödsorsaken och är den enskilt största orsaken till hjärnskador hos vuxna. I Sverige är det bara sex sjukhus som i dag behandlar allvarlig stroke med trombektomi, en metod att mekaniskt dra blodproppen ur hjärnan via ett ingrepp i ljumsken. De senaste åren har fem randomiserade studier stärkt de vetenskapliga bevisen för att metoden kan vara ett paradigmskifte i strokevården. Behandlingen är även kostnadseffektiv, enligt en ny hälsoekonomisk utvärdering från TLV. • Hur kan organisationen av strokevården i Sverige förbättras, för att få jämlik och bättre tillgång till bästa behandling? • Vilken infrastruktur på nationell och regional nivå behövs för att patienter med svår stroke ska komma till rätt sjukhus i rätt tid? • Vilka vinster finns för samhället och för patienterna om fler får tillgång till bra strokevård i det akuta skedet?

Medverkande:
 • GABRIEL WIKSTRÖM, (S) sjukvårdsminister, Socialdepartementet
 • NILS WAHLGREN, professor, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
 • MALIN BLIXT, enhetschef, TLV
 • OLIVIA WIGZELL, generaldirektör, Socialstyrelsen
 • ANNA STARBRINK, (L) sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting
 • ANDERS HENRIKSSON, (S) vice ordförande SKL, landstingsråd Landstinget i Kalmar län
 • LISE LIDBÄCK, ordförande, Neuroförbundet
 • STEFAN PERSSON, undersköterska Skånes universitetssjukhus, med egen erfarenhet som strokepatient


Min individuella behandlingsplan – vart tog den vägen?

Personer med kroniska sjukdomar efterfrågar genom sina patientföreningar möjligheten att i högre grad vara delaktiga i sin egen vård. Seminariet ställer sig frågan – vart tog den individuella behandlingsplanen vägen?

 • Arrangör: Sanofi

I december 2015 släppte Socialstyrelsen sin lägesrapport "Utvecklingen av vården för personer med kroniska sjukdomar" Den beskriver ett antal vårdstrukturella faktorer som bidragit till att vi i Sverige idag har få allmänläkare och en svag primärvård. Primärvården är av största betydelse för vården av personer med kronisk sjukdom. Den nationella strategin är en satsning som syftar till att utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar och viktiga förbättringar finns inom centrala områden som patientcentrerad och kunskapsbaserad vård. Vad kan vara mer patientcentrerat än en individuell behandlingsplan? När blir den en verklighet för personer med kroniska sjukdomar?

Medverkande:

 • Carina Nordqvist Falk, vd, Modern vård i Norden AB
 • Dag Larsson (S), ordförande, sjukvårdsdelegationen, SKL
 • Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne
 • Mats Eriksson (M), ordförande, regionstyrelsen, Region Halland
 • Marit Jenset, generalsekreterare, Neuroförbundet
 • Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung
 • Kristina Söderlund, politiskt sakkunnig, Reumatikerförbundet
 • Henrik Hammar, moderator

Läs mer på: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/42707

Nationella riktlinjer – till vilken nytta?

Nationella riktlinjer - till vilken nytta?

Diskussion om fler nationella riktlinjer är lösningen på en jämlik vård eller om de är en förlegad centralstyrning? Hur ska vården mäta kvalitet – och kvalitet för vem? Hur ska vi prioritera och hushålla med resurser?

 • Arrangör: Biogen

Går det att med riktlinjer skapa en jämlikhet över landet? Kan nationella riktlinjer skapa ökat värde för patienten? Hur ska politiker, tjänstemän och vårdprofession samspela? Seminarierna i Almedalen samlar Sveriges mest kvalificerade publik och vi vill ta vara på besökarnas kompetens. Vi bjuder därför in till en stor interaktiv workshop om riktlinjernas betydelse och om värdebaserad vård, där din röst är viktig. Diskussionerna kommenteras av tre tunga vårddebattörer, Anders Lönnberg, regeringens Life Scienceutredare, Fredrik Lennartsson, GD Myndigheten för Vårdanalys och Marit Jenset, GS på Neuroförbundet. Diskussionerna kryddas med inspel från spännande internationella projekt.

Medverkande:
 • Anders Lönnberg, regeringens life scienceutredare
 • Fredrik Lennartsson, generaldirektör, Myndigheten för Vårdanalys
 • Marit Jenset, generalsekreterare, Neuroförbundet

Läs mer på: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/42725?redir=