Patientlagens problem med att få genomslag blev BrainBussamtal

  • Datum: 16-07-04, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Skapad av redaktör Håkan Sjunnesson

I januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft i Sverige, som ska ge varje patient ett betydligt större inflytande över sin egen vård. Efter ett och ett halvt år finns fortfarande många frågetecken kring lagens genomslag och det diskuterades i BrainBus under Almedalen den 4 juli.

I januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft i Sverige, som ska ge varje patient ett betydligt större inflytande över sin egen vård. Efter ett och ett halvt år finns många frågetecken kring lagens genomslag och det diskuterades i BrainBus under Almedalen den 4 juli. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet media

Det blev ett intensivt samtal och deltagarna var överens om att nu krävs det handling och fast ledning regionalt för att patientlagen verkligen ska komma alla patienter till del. Anna Starbrink, (t.h) Hälso- och sjukvårdslandstingsråd SLL, Stefan Jutterdal Förbundsordförande Fysioterapeuterna, Cecilia Widegren (t.v.), riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson för Moderaterna, Johanna Andersson, 2 vice ordförande Neuroförbundet.
I januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft i Sverige, som ska ge varje patient ett betydligt större inflytande över sin egen vård. Efter ett och ett halvt år finns många frågetecken kring lagens genomslag och det diskuterades i BrainBus under Almedalen den 4 juli. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet media

Stefan Jutterdal Förbundsordförande Fysioterapeuterna, Cecilia Widegren, riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson för Moderaterna och samtalet modererades av Marit Jenset, GS Neuroförbundet ( i mitten)

I januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft i Sverige, som ska ge varje patient ett betydligt större inflytande över sin egen vård. Efter ett och ett halvt år finns många frågetecken kring lagens genomslag och det diskuterades i BrainBus under Almedalen den 4 juli. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet media

Anna Starbrink, (L) Hälso- och sjukvårdslandstingsråd SLL, Stefan Jutterdal Förbundsordförande Fysioterapeuterna, Cecilia Widegren, riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson för Moderaterna, Johanna Andersson, 2 vice ordförande Neuroförbundet. Samtalet modererades av Marit Jenset, GS Neuroförbundet. Foto: Håkan Sjunnesson Neuroförbundet Media.