Almedalen 2017

  • Datum: 17-07-03, Publicerad av Håkan Sjunnesson

Våra företrädare för Neuroförbundet deltar i olika seminarier och här rapporterar vi från en rad viktiga samtal och debatter om neurosjukvården och ett tillgänligt samhälle för alla mm.

Team Neuroförbundet i Almedalen 2017; ordförande Lise Lidbäck, kanslichef Kristina Niemi och fotograf/reporter Håkan Sjunnesson.Team Neuroförbundet i Almedalen 2017; ordförande Lise Lidbäck, kanslichef Kristina Niemi och fotograf/reporter Håkan Sjunnesson.
Tack vare vår närvaro här är neurologiska diagnoser och framtidens neurosjukvård på Almedalsagendan i mediebruset!

Vi debatterade och nätverkade i rasande takt och sätter Neurologin på kartan. Kanslichef Kristina deltog i neurosamtal och ordförande Lise Lidbäck deltog också i viktiga vårdfrågor och lyfte neurosjukvården och ojämlikheten för personer som lever med neurologiska diagnoser.

-------------------

neuros-almedalsmedverkan-leder-till-stort-inflytande/Foto: Håkan Sjunnesson

Neuros Almedalsmedverkan leder till stort inflytande i neurosjukvården

-Vi har jobbat stenhårt och nätverkat intensivt här under Almedalen 2017. Det har vi gjort tidigare år också och därför är vi med i många andra viktiga sammanhang om neurosjukvården, säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande. Poddradioreportage!

http://neuroforbundet.se/nyheter/neuros-almedalsmedverkan-leder-till-stort-inflytande/

-------------------

Kristina Niemi - "Undersköterskornas roll måste stärkas!" Datum: 17-08-24, Publicerad av Håkan Sjunnesson Nyhetsredaktör: Håkan Sjunnesson / NeuroMediaUnder ett frukostsamtal i Visby under Almedalsveckan diskuterades undersköterskornas roll i den allt mer avancerade vården. Neuroförbundets kanslichef Kristina Niemi deltog och gav viktiga inspel ur Neuroförbundsmedlemmars horisont. Lyssna på poddradioreportaget!

Kristina Niemi / Neuro: Undersköterskornas roll måste stärkas för bättre vård

Under ett frukostsamtal i Visby under Almedalsveckan diskuterades undersköterskornas roll i den allt mer avancerade vården. Neuroförbundets kanslichef Kristina Niemi deltog och gav viktiga inspel ur Neuroförbundsmedlemmars horisont. Lyssna på poddradioreportaget!

'

Prisade sexsamtalet

"Ligga eller inte ligga – det är en fråga om assistans" var den prisade Almedalsrubriken för ett viktigt seminarieämne, för alla som är inblandade i personlig assistans. DHR var arrangör och federationen Lika Unikas ordförande Maria Johansson var på plats.

- Läs och lyssna på hela reportaget!

'

Almedalspremiär för seminarium om ridterapi som neurorehab

För första gången har det under Almedalens historia hållits ett seminarium om neurologisk rehabilitering på hästryggen. Den ägde dessutom rum i ATG:s paviljong och det måste ses som en seger för Neuroförbundet Dalarnas kamp för ridterapin som självklar rehabilitering.

- Läs och lyssna på hela reportaget!

'

Detta behöver göras för att E-hälsovården ska bli patientcentrerad

Vården är den riktigt heta frågan i svensk politik för närvarande och också som ämne i Visby och Almedalen 2017. Och ett av flera seminarier under Almedalsveckan 2017 handlade om varför det är så svårt att få till en effektiv vård med digitala tidsbesparande lösningar och att patienten verkligen kommer i centrum för sin egen vård och behandling.

- Läs och lyssna på hela reportaget!

'

Westerberg: Assistansen och LSS är fortfarande hotade på allvar

Den personliga assistansen var uppe som ett seminarieämne under Almedalsveckan 2017 och skaparen Bengt Westerberg var på plats för att ge sin syn på varför den viktiga assistansreformen är så hotad drygt 20 år efter den införde.

- Läs och lyssna på hela reportaget!

'

För två år sedan anmälde Lars-Göran Wadén hela Almedalen till DO, Diskrimineringsombudsmannen som icke tillgängligt. Han hävdade att demokratiprojektet Almedalen i medeltidsstaden Visby måste vara fullt tillgängligt för alla

För två år sedan anmälde Lars-Göran Wadén hela Almedalen till DO, Diskrimineringsombudsmannen som icke tillgängligt. Han hävdade att demokratiprojektet Almedalen i medeltidsstaden Visby måste vara fullt tillgängligt för alla!

- Läs o lyssna på hela reportaget!

'

Den icke patientcentrerade vården blev fysiskt tydlig

Huvudfrågan under detta Almedalsseminarium 2017 var "Hur kan alla tjänar på en bättre MS-vård?" och utredaren Göran Stiernstedt var en av paneldeltagarna. Den icke patientcentrerade vården blev fysiskt tydlig under seminariet om vården av patienter med multipel skleros. Neuroförbundets ordförande i elrullstol var patientorganisationernas representant och hamnade långt bort ifrån makthavarna på podiet i övriga panelen.

- Läs hela reportaget!

'

"Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse" var temat för ett välbesökt Almedalsseminarium som Neuroförbundet var delarrangörer i. I detta fall med Fysioterapeuterna som samarbetspartner – men de medverkande erkänner att det finns mycket kvar att göra.

- Läs hela reportaget!

'

Vårdoperatörer skulle kunna trygga & effektivicera distansvård 2017

Tänk om en sjuksköterska kunde ha daglig internet-videokontakt med patienten och dessutom följa patientens olika mätvärdesparametrar och samtidigt ge motivation till fysiska övningar. Detta vill den nya aktören vårdoperatör göra möjligt och det diskuterades på ett Almedalsseminarium 2017.

- Läs hela reportaget!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 06 jul 2017

Almedalen: Rehabilitering – livsavgörande, odramatisk och försummad

För tusentals personer med neurologiska eller reumatiska diagnoser finns ingen bot. För många är rehabilitering den enda "medicinen", den enda möjligheten att upprätthålla funktioner som krävs för arbete och daglig livsföring. Trots stora vinster för individ och samhälle är rehabilitering försummat. Neuroförbundet har i en undersökning bland sina medlemmar konstaterat att 70 % inte fått någon individuell rehabiliteringsplan, trots att Hälso- och sjukvårdslagen anger att en sådan ska göras. 39 % får ingen rehabilitering alls. Vintersol är en rehabiliteringsanläggning på Teneriffa, ursprungligen startad av personer med MS. Här bedrivs framgångsrik intensivrehabilitering sedan lång tid tillbaka. Under seminariet får vi höra mer om vad det betyder för en patient.

Tid o plats: 16.30–17.30 • Kronstallgränd 4 Visby

Mer information om aktiviteten

Genomförda konferenser:

  • 04 jul 2017

Almedalen: Är e-hälsa lösningen på de nya folksjukdomarna?

Allt fler patienter får allt mer sammansatta behov av vård och omsorg. Kunskapsutvecklingen gör att professioner måste specialisera sig för att hänga med i utvecklingen. Patienter behöver därför träffa allt fler för att få hjälp med sin samlade behovsbild. Hur kan e-hälsa förbättra för patienterna?

Tid o plats: 13.00–14.00 • Birgers Gränd 4 Visby

Mer information om aktiviteten

  • 04 jul 2017

Almedalen: Mäta vårdresultat – ska vi utgå från patientupplevelsen?

Vad behöver ske för att patienter ska bli mer delaktiga när man mäter vårdens resultat? Hur ska de vårdresultat som är viktigast för patienten mätas? Hur kan denna kunskap användas för att utveckla och styra vården?

Tid o plats: 10.30–12.00 • Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19

Mer information om aktiviteten

  • 03 jul 2017

Almedalen: Tre lyft för Sverige - hur skapar vi hälsosamma liv i rörelse?

Stora utmaningar väntar Sverige.Ohälsotalen ökar, barn och unga är de mest stillasittande i Norden och äldre personer passiviseras. Kan rörelse spara samhällets resurser samtidigt som jämlik hälsa nås? Hur kan vi tillsammans bidra till rörelse för att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse?

Tid o plats: 15.30–16.45 • S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Visby

Mer information om aktiviteten

  • 03 jul 2017

Almedalen: Alla tjänar på en bättre MS-vård

Socialstyrelsen har tagit fram nya riktlinjer för MS-vård. Där ingår årlig uppföljning med magnetröntgen och besök hos en neurolog. En uppföljning av hur riktlinjerna efterföljs, analys av MS-registret och en undersökning bland MS-patienter visar på tydliga brister i efterlevnad av dessa riktlinjer.

Tid o plats:13.30–14.30 • S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Mer information om aktiviteten