Flexjobb utan hinder

  • Datum: 16-09-01, Publicerad av Håkan Sjunnesson

Delta i kampanjen: Gör ditt jobb - så att jag kan göra mitt!

Vi vet att ni vill och kan jobba. Och vi vet att vi med gemensamma krafter kan förändra i princip vad som helst. Men vi behöver samla in så mycket underlag som möjligt för att kunna dela med oss av era upplevelser i media, till politiker och näringsliv. Trycket kommer från era ord. Vi har lyssnat på era berättelser och för dem vidare i vårt arbete med flexjobbskampanjen!

flexjobb - Neuroförbundet

100 PROCENT AV FÖRMÅGAN – 100 PROCENT AV LÖNEN

Flexjobb gör att den som har nedsatt arbetsförmåga kan arbeta 100 procent av sin individuella förmåga och få 100 procent av lönen. Arbetsgivaren betalar för den del som flexjobbaren arbetar, staten skjuter till pengar för den resterande delen av lönen

- Hämta Neuroförbundets senaste rapport: Personer med MS - en resurs i arbetslivet (PDF-dokument, 5.1 MB)

Läs även rapporten: FLEXJOBB 100/100 100 PROCENT AV FÖRMÅGAN – 100 PROCENT AV LÖNEN (PDF-dokument, 172 kB)
- Hämta Reflex Special 2014 - Flexjobb (PDF-dokument, 647 kB)
- Pressmedelande: Neuroförbundet möjliggör en flexiblare arbetsmarknad

Neuroförbundet möjliggör en flexiblare arbetsmarknad

Nya regeringen med Socialdemokraterna och Miljöparitet är överens om att lansera Flexjobb på den svenska arbetsmarknaden. Flexjobb har varit en succé i Danmark sedan den infördes på 1990-talet. Antalet förtidspensioner för personer med diagnosen multipel skleros (MS) minskade från 59 procent på 1990-talet till 18 procent år 2010.

- Flexjobb blir inte dyrare för samhället än de nya lönestöd som tidigare regeringens utredare presenterat under våren 2012. Det kan tvärtom bli billigare. Att inte införa Flexjobb kan leda till avsevärda kostnader för samhället, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande.

Lise Lidbäck - ordförande i Neuroförbundet- Införande av Flexjobb är ytterligare ett steg i rätt riktning mot ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande.

Flexjobb är en anställningsform för den som har väsentligt och permanent nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Flexjobb gör att den som har nedsatt arbetsförmåga kan arbeta 100 procent av sin individuella förmåga och få 100 procent av lönen. Arbetsgivaren betalar för den del som flexjobbaren arbetar, staten skjuter till pengar för den resterande delen av lönen.

- Detta är ett kvitto på att Neuroförbundet medlemmars vardag och framtid tas på allvar. Att långsiktigt påverkansarbete för att förändra och förbättra svensk arbetsmarkand lönar sig, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande.

- Nu tar Sverige ett första steg mot en flexiblare arbetsmarkand. Neuroförbundet kommer agera så att Flexjobbsreformen införs samt genomförs på rätt sätt, avslutar Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande.

SAMMANFATTNING

- Neuroförbundet vill att Sverige ska införa Flexjobb. En anställningsform för den som har väsentligt och permanent nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.

- Flexjobb gör att den som har nedsatt arbetsförmåga kan arbeta 100 procent av sin individuella förmåga och få 100 procent av lönen. Arbetsgivaren betalar för den del som flexjobbaren arbetar, staten skjuter till pengar för den resterande delen av lönen.

- Flexjobb är inspirerade av den danska reformen Fleksjob som funnits i Danmark sedan 1998 och har varit en succé. Just nu pågår en reformering av modellen i Danmark. I Sverige kan vi därför lära av de danska erfarenheterna och utvärderingarna och direkt implementera i en svensk flexjobbsmodell.

- "Fleksjob" i Danmark har ökat andelen MS-sjuka i arbete.

- Flexjobb blir inte dyrare för samhället än de nya lönestöd som regeringens utredare presenterat under våren 2012. Det kan tvärtom bli billigare. Att inte införa Flexjobb kan leda till avsevärda kostnader för samhället.

- Antalet arbetslösa med funktionsnedsättning som leder till nedsatt arbetsförmåga har aldrig varit så många som nu – totalt 180 000 personer, varav 73 000 öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd.

- Var fjärde arbetslös i Sverige har en funktionsnedsättning. Nästan hälften av alla långtidsarbetslösa har en funktionsnedsättning. Prognosen framåt ser också dyster ut – arbetsförmedlingen spår en fortsatt ökning av antalet arbetslösa med funktionsnedsättning.

- Var tredje av Neuroförbundet:s medlemmar är rädda att förlora sina jobb på grund av sin funktionsnedsättning och fyra av tio säger att de skulle kunna jobba mer om de fick rätt stöd. Med Flexjobb skulle fler kunna behålla jobbet och jobba mer än idag.

- Tre av fyra av Neuroförbundet:s medlemmar är positiva till en reform som liknar Flexjobb.
- Sju av tio i en undersökning av NOVUS stödjer en reform likt Flexjobb.

.

Neuroförbundets flexjobbsmodell inspirerar Liberalernas (f.d. Folkpartiets) jobbpolitik

På Liberalernas/ (Folkpartiets) landsmöte 2013-11-17 antogs ett nytt partiprogram där man bland annat fastslår att det danska systemet Flexjobb kan tjäna som en inspiration för att riva hindren på arbetsmarkanden. Flexjobb har sedan den infördes i Danmark på mitten av 1990-talet ökat antalet personer med MS som arbetar från 24 % till 75 % år 2010.

- Neuroförbundet har under flera år drivit frågan om att införa Flexjobb, eller s.k. 100/100-jobb i Sverige, säger Marit Jenset, Neuroförbundets generalsekreterare fram till 2016.
Flexjobb innebär att arbetstagaren arbetar till 100 procent av sin egen individuella förmåga och får 100 procents lön för sin insats. Om det för en person med en funktionsnedsättning, innebär en arbetsinsats på motsvarande 75-procent, ska staten skjuta till de 25-procentens ersättning till arbetsgivaren. Alla vinner på upplägget. Arbetstagaren kan jobba kvar, känner sig behövd, får ett socialt sammanhang och blir mindre sjukskriven. Arbetstgivaren kan behålla kompetens.
-Vi är glada att Folkpartiet nu tar till sig modellen och tar Sverige ett steg närmare en jobbpolitik som syftar till att alla med funktionsnedsättning som kan ska hitta egen försörjning. Vi välkomnar alla riksdagens partier att bli inspirerade och ta till sig Flexjobbsmodellen eftersom den bevisligen fungerar, säger Marit Jenset, tidigare Neuroförbundets generalsekreterare fram till 2016.

Om flexjobb, 100/100-jobb

I dag bollas människor med nedsatt arbetsförmåga runt i försäkringssystemet i Sverige. Rehabiliteringskedjan och jobbfrämjande åtgärder fungerar inte. Det är dags att ändra på det.

I Danmark är Flexjobben en anpassad tjänst där arbetsgivaren betalar för det arbete som utförs av arbetstagaren. Kommunen betalar resten av den kollektivavtalsreglerade heltidslönen. I Danmark arbetar Flexjobbaren 50 eller 75 procent.

Systemet infördes för att hålla kvar personer med funktionsnedsättningar i arbete. Den som kan få ett Flexjobb måste ha permanent och väsentligt nedsatt arbetsförmåga. Personen som söker ett Flexjobb ska riskera att trängas ut från den ordinarie arbetsmarknaden. På så vis skiljer sig Flexjobb från exempelvis lönebidraget i Sverige, som främst ska hjälpa till med återinträdet på arbetsmarknaden.

Det danska systemet tillåter också större variationer i arbetstider inom 50 eller 75 procent jämfört med det svenska lönebidraget. Flexjobb är en anpassad tjänst som ger personer med permanent nedsatt arbetsförmåga en tjänst på deras villkor. Det kan vara kortare arbetsdagar, fler pauser och kanske andra arbetsuppgifter.

Neuroförbundet kommer arbeta för att systemet med Flexjobb ska införas i Sverige. Då kommer vi också att arbeta för att tidsgränserna 50 eller 75% görs mer ännu mer flexibla.

Delegation studerade populärt danskt hotat flexjobbsystem

Den 23 april 2012 besökte en delegation från Neuroförbundet (tidigare NHR) systerorganisationen Sclerose-foreningen i Köpenhamn för att studera det populära danska systemet med Flexjobb.

Se en kort webb-videointervju med personliga tränaren Malin Schulz, om idén med Flexjobb:

Se en kort webb-videointervju med moderatpolitikern Henrik Hammar, om idén med Flexjobb:

-Flexjobb är mycket intressant för funktionshindrade och Neuroförbundet (tidigare NHR) är med och presenterar idén om ett svenskt flexjobbsystem under Almedalsveckan på Gotland i juli, säger förbundsordförande Kathleen Bengtsson-Hayward. Läs mer.

Riksdagsseminarie den 7 december 2011

Flexjobb är en dansk arbetsreform som gynnar personer med funktionsnedsättning. Det är en så pass bra modell att samma villkor skulle kunna gynna många svenskar. I riksdagens förstakammarsal debatterades frågan på initiativ av Neurologiskt Handikappades Riksförbund och Miljöpartiet de gröna. Många var överens och ändå inte...

Den 7 december 2011 genomförde vi (NHR) ett seminarie i riksdagen tilsammans med Miljöpartiet där bland annat Thomas Mølsted Jørgensen, kontorschef arbetsmarknadsdepartementet Danmark deltog. Läs om programmet.

- Du kan se hela seminariet på youtube.

Om seminariet: En början till en ny arbetsreform

Flexjobb är en dansk arbetsreform som gynnar personer med funktionsnedsättning. Det är en så pass bra modell att samma villkor skulle kunna gynna många svenskar. I riksdagens förstakammarsal debatterades frågan på initiativ av Neuroförbundet (tidigare NHR) och Miljöpartiet de gröna. Många var överens och ändå inte... Läs mer

Dokument om flexjobb

-
Hämta hela rapporten (PDF-dokument, 172 kB)

- Hämta Reflex Special 2014 - Flexjobb (PDF-dokument, 647 kB)
- Pressmedelande: Neuroförbundet möjliggör en flexiblare arbetsmarknad

Artiklar om flexjobb

- "Fantastiskt att förslaget är borta" (svensktnaringsliv.se)
- Neurologiskt sjuka i Norrbotten kan och vill jobba (kuriren.nu)
- De jublar över satsning på flexjobb (dagensomsorg.se)
- Hon tror på 100 000 nya jobb(foraldrakraft.se)
- Flexjobb kan ge 100 000 jobb(gp.se)
- Flexjobb enligt Dansk modell(blogspot.com)
- Om fleksjob i Danmark(borger.dk)

Läs även: "Flexjobben borde vara lönsamma och det måste väl vara bättre att folk jobbar än att de inte gör det?"