Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning rusar – Flexjobben är en dellösning

  • Datum: 13-11-18, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Den 7 december släppte arbetsförmedlingen en rapport om hur arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning har skjutit i höjden. Från 2008 har gruppen som är inskriven hos arbetsförmedlingen ökat från 30 000 till dagens 68 000. Regeringens politik har misslyckats å det grövsta.

Det finns två orsaker till siffrorna: finanskrisen ledde till rationaliseringar och nedskärningar och att många har överförts till Arbetsförmedlingen från Försäkringskassan. Dessutom är konjunkturläget så att de som förlorat jobbet inte får ett nytt. Funktionshindrade står först i kön att åka ut och sist i kön för att komma in. Arbetsförmedlingen skriver rakt ut att det är svårt för gruppen att konkurrera om jobben. Samtidigt har det visat sig svårt att hitta arbetsgivare som vill nyanställa en person med subventionerad anställning. Det borde finnas en lösning på dessa problem. Vi tror att Flexjobben i alla fall är en dellösning.

I Danmark är Flexjobben en anpassad tjänst där arbetsgivaren betalar för det arbete som utförs av arbetstagaren. Kommunen betalar resten av den kolletivatalsreglerade heltidslönen. I Danmark arbetar Flexjobbaren 50 eller 75 procent.

Systemet infördes för att hålla kvar personer med funktionsnedsättningar i arbete. Den som kan få ett Flexjobb måste ha permanent och väsentligt nedsatt arbetsförmåga. Personen som söker ett Flexjobb ska riskera att trängas ut från den ordinarie arbetsmarknaden. På så vi skiljer sig Flexjobb från exempelvis lönebidraget i Sverige, som främst ska hjälpa till med återinträdet på arbetsmarknaden. Det danska systemet tillåter också större variationer i arbetstider inom 50 eller 75 % jämfört med det svenska lönebidraget.

NHR kommer arbeta för att systemet med Flexjobb ska införas i Sverige. Då kommer vi också att arbeta för att tidsgränserna 50 eller 75% görs ännu mer flexibla.

Flexjobben förhindrar alltså att folk först slås ut och sen ska återintroduceras. Och det är lättare för en arbetsgivare att se värdet att behålla en uppskattad anställd med en subventionerad anställning än att anställa en ny med subventionerad anställning.
Är inte det bättre att göra rätt från början?