En början till ny arbetsreform

  • Datum: 13-11-18, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Flexjobb är en dansk arbetsreform som gynnar personer med funktionsnedsättning. Det är en så pass bra modell att samma villkor skulle kunna gynna många svenskar. I riksdagens förstakammarsal debatterades frågan på initiativ av Neurologiskt Handikappades Riksförbund och Miljöpartiet de gröna. Många var överens och ändå inte...

- Alla andra försök ska vara prövade, man ska inte kunna komma in från gatan. I det läget blir Flexjobb aktuellt, berättade Thomas Mølsted Jørgensen från arbetsmarknadsdepartementet i Danmark.

Alla andra försök ska vara prövade, man ska inte kunna komma in från gatan. I det läget blir Flexjobb aktuellt, berättade Thomas Mølsted Jørgensen från arbetsmarknadsdepartementet i Danmark.

Han var inbjuden talare vid NHR:s och Miljöpartiets seminarium denna decemberonsdag och redogjorde för satsningen.

Thomas Mølsted Jørgensen- Idén är egentligen den att det ska vara svårt att få förtidspension. Ju längre vi kan behålla människor på den vanliga arbetsmarknaden desto bättre. Alla är vinnare, framför allt människorna som får en uppgift, betonade Mølsted Jørgensen.

Cirka 50 000 danskar är sysselsatta via Flexjobb. År 2000 skapades modellen sedan konkurrensen på arbetsplatserna hade ökat i takt med rationaliseringar och effektiviseringar. Drabbade var ofta de personer som hade en nedsatt arbetsförmåga.

Det fanns bara en lösning – att snabbt hitta en reform som fokuserade på hälsa, förebyggande åtgärder och livskvalitet. I klartext, att människorna fick jobba och känna sig behövda.

- Tänk er en person som kanske kan arbeta i tre år tack vare Flexjobb, men sedan blir sämre. Det betraktar vi som en succé eftersom personen har kunnat bidra och själv känner sig bekräftad. I begynnelsen var det danska problemet det samma som i Sverige. Vägen till lösningen blev dock annorlunda.

- Det är kommunen som beviljar ett Flexjobb i Danmark eftersom alla arbetsmarknadsfrågor går via går via just kommunen, påtalade Mølsted Jørgensen.
Han framhöll också hur det här systemet betraktas som effektivt.
Jobcenter har inrättats över hela landet och de står för uppgifter som i Sverige ligger på såväl Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen. Här slussas allt via en instans. Vid Jobcenter utvärderas personens arbetsförmåga och ett sätt att verkligen nå resultat är att kommunen får ersättning från staten först när en utredning för en person är avslutad.

Om kommunen inte klarar statens krav har personen rätt till fortsatt sjukersättning även efter normala tolv månader och det är just kommunen som får ta kostnaden för sjukskrivningen. Abejdsevnemetoden är en utredning som beskriver, värderar och beaktar utvecklingen av individens arbetsförmåga.

- Men framför allt, vi vill hela tiden veta vad personen helst vill och vad vederbörande önskar jobba med, sa Mølsted Jørgensen.

Fakta

En arbetsreform i Danmark byggd på:

  • En anpassad anställningsform.
  • Kollektivavtalsreglerat.
  • Ett steg mellan rehabilitering och sjukförsäkring till arbetsmarknaden.

Personen får en avtalsenlig lön som motsvarar heltid. Arbetsgivaren betalar ut kollektivavtalsenlig heltidslön motsvarade 37 timmar. Kommunen står för lönen till hälften eller två tredjedelar. Storleken bestäms personens arbetsförmåga. Vid en 50-procentig nedsatt arbetsförmåga betalar kommunen 50 procent av lönen och arbetsgivaren 50 procent.

Insatsens utformning och omfång är beroende av personen och företag kan inte ansöka om Flexjobb som ett rekryteringsstöd.

Personer som kan bli aktuella för Flexjobb kan ha ett jobb, är arbetslösa eller har socialbidrag, men det finns bestämda kriterier:

  • Personen har en varaktigt och väsentligt begränsad i arbetsförmågan av fysiska, psykiska eller social orsaker
  • Möjlighet i förhållande till andra sociala insatser ska vara uttömt
  • Möjligheten till rehabilitering ska vara prövad
  • Diskussionerna går vidare

Större flexibilitet i nuvarande svenska system, samla resurser i en gemensam myndighet eftersom koordinering mellan dagens olika parter inte fungerar och krångla inte till så mycket.

avslutande frågepanel med representation från både regerande allianspartier och från oppositionen var ovanligt överens efter den avslutande frågestunden
Dagens avslutande frågepanel med representation från både regerande allianspartier och från oppositionen var ovanligt överens efter den avslutande frågestunden. Flera medverkande funderade över om en blandning av danskt Flexjobb och svenskt lönebidrag, som reformerats och blivit mer flexibelt kanske skulle vara en bra lösning.

- Riv alla system och börja från början. Nu är det för mycket mögel i dagens system, menade Ingegerd Bäcksholm, deltagare från Borlänge, med erfarenhet av rehabiliteringsarbete.

Så långt var dock ingen beredd att gå i dagens diskussion, men alla medverkande politiker lovade ta med sig diskussionerna i sitt fortsatta arbete.

Jag kan tänka mig att arbeta vidare med detta, men jag skulle vilja ha ett ännu mer flexibelt system är det danska, sa Ylva Johansson (S)- Vi kan inte bygga ett system på att det finns eldsjälar här och var. Slå ihop försäkringskassa och arbetsförmedling till en organisation. Då blir det en påse pengar och resurser per person. Jag kan tänka mig att arbeta vidare med detta, men jag skulle vilja ha ett ännu mer flexibelt system är det danska, sa Ylva Johansson (S)

Jag kommer fortsätta arbeta för Flexjobb, sa Gunvor G Ericsson (MP)- Det finns för stor rädsla att göra fel ute i organisationerna. Det gäller att få hjälp med helheten och se möjligheterna, inte problemen. Dagens lönebidrag har gjort att många känner sig kränkta, innestängda och ifrågasatta. Vilket samhälle vill vi egentligen ha? Jag kommer fortsätta arbeta för Flexjobb, sa Gunvor G Ericsson (MP)

Mitt parti har redan motionerat om en gemensam myndighet för arbetsmarknad och sjukförsäkring, så det finns mycket att göra, sa Solveig Zander (C).- Frågan behöver ses över som en helhet. Arbetsmarknaden borde ingå i en kommande lagstiftning om diskriminering. Mitt parti har redan motionerat om en gemensam myndighet för arbetsmarknad och sjukförsäkring, så det finns mycket att göra, sa Solveig Zander (C).

- Bra eftermiddag, som väcker många tankar, tyckte Bengt Olsson från Unionen och Maria Skalin från Miljöpartiet.
Bra eftermiddag, som väcker många tankar, tyckte Bengt Olsson från Unionen och Maria Skalin från Miljöpartiet