NHR kommenterar förslag om avskaffad aktivitetsersättning för unga

  • Datum: 13-11-18, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Folkpartiet har gjort ett utspel om att avskaffa aktivitetsersättningen för ungdomar och ersätta den med ett annat system. Något som nu även Moderaterna tycker. Tanken är att unga som saknar arbetsförmåga för all överskådlig framtid ska in i den ordinarie sjukersättningen. Men för de unga som har nedsatt arbetsförmåga under kortare tid vill man införa ett "basskydd". Tanken är att basskyddet ska omprövas minst två gånger om året. Detta ska kombineras med fler anställda på Samhall och en informationskampanj för att förändra attityder till unga med funktionsnedsättningar.

NHR har länge drivit på frågan om att unga inte ska glömmas bort och sorteras ut från arbetsmarknaden. Därför är vi glada att politiker vill tala om problemet och att de lämnar förslag. Huruvida just detta förslag är det allra bästa är svårt att uttala sig om. Men NHR ser en tydlig fara i att detta förslag går samma väg som med sjukförsäkringsreformen. En reform som infördes under hast och slarv vilket drabbar många av våra medlemmar. Dessa misstag får inte upprepas.

Vi önskar nu att politikerna vågar lyfta blicken ytterligare och se att det finns sätt bortom att pröva personer med funktionsnedsättningar mot Samhall. Det finns en konstruktiv lösning på problemet med jobb för människor med kroniska sjukdomar: Flexjobb!

Flexjobb innebär i korthet att den som har ett jobb och blivit kroniskt sjuk ska kunna jobba kvar på sitt jobb. Individen får genom Flexjobbet en avtalsenlig lön som motsvarar heltid och utbetalas via arbetsgivaren. Arbetsgivaren betalar för de procent arbetstagaren arbetar. Staten bidrar sen med resten av lönen – exakt hur den biten ser ut kan variera avtalsmässigt. Flexjobben kan skapa ordentliga jobb för sjuka och på deras villkor.

Flexjobben borde vara lönsamma och det måste väl vara bättre att folk jobbar än att de inte gör det? Att få vara kvar på sin arbetsplats kan dessutom göra folk friskare och på så vis sparar vi resurser i vården. Vem kan vara mot det? Systemet har länge funnits i Danmark och är uppskattat av arbetsmarknadens parter och de som har ett Flexjobb. Det är helt enkelt dags för regeringen att överväga ett införande av Flexjobb. Så låt översynen av insatserna bli ett avstamp att se över möjligheten att införa Flexjobb i Sverige.

Stefan Käll, generalsekreterare i NHR