Tisdagsaktionen & f.d. Torsdagsaktionen

  • Datum: 12-04-10, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Neuroförbundet är aktiva i Tisdagsaktionen, för att klassa bristande tillgänglighet som diskriminering enligt lagen. Torsdagsaktionen har sedan mars 2014 gått över och blivit Tisdagsaktionen.

Svart demonstration mot lagförslagstillägg om tillgänglighet och diskriminering
Den 23 juni 2014 höll över 20 organisationer en svart demonstration utanför riksdagshuset i Stockholm för att visa missnöjet med hur förslaget till tillägg i diskrimineringslagen ser ut. Foto: Håkan Sjunnesson Neuroförbundet Media.
Den 23 juni 2014 höll över 20 organisationer en svart demonstration utanför riksdagshuset i Stockholm för att visa missnöjet med hur förslaget till tillägg i diskrimineringslagen ser ut. Hör webbradioreportaget!

Hör webbradioreportaget producerat av Neuroförbundet Media med Lise Lidbäck Neuroförbundet, Maria Johansson initiativtagare, Rasmus Isaksson DHR och Jakob Larsson Unga synskadade> (MP3-dokument, 7,8 MB)

Mellan Riksdagshusets väggar på Riksgatan skallade appellen; "Dålig lag Ullenhag, aldrig några undantag!". Och företrädare för demonstrationen säger att de "känner förakt för det lagförslag som nu ska beslutas i Riksdagen, eftersom det innehåller för stora undantag". Till exempel att företag med färre än 10 anställda inte kommer att omfattas av lagen.
Läs mer>

Tisdagsaktionen ersätter Torsdagsaktionen - krav om acceptabelt tillägg till diskrimineringslagen
Första Tisdagsaktionen den 25 mars 2014. Foto: Håkan Sjunnesson Neuroförbundet Media

-Nu måste vi kämpa steget ut och påverka riksdagsledamöterna att fatta ett så klokt tillägg till diskrimineringslagen som möjligt, när det gäller tillgänglighet. Regeringens lagtilläggsförslag är inte godtagbart, säger Madde Palmgren på plats för Neuroförbundet.
Hör webbradioreportage och läs mer här>

Klicka och lyssna på webbradioreportaget från Tisdagsaktionens premiär 25 mars> (MP3-dokument, 5,0 MB)

-----

Se Webb-TV-reportaget om Torsdagsaktionen 2013> (MP4-dokument, 165,8 MB)

Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet-Det känns jättebra att vara med och att vi blir fler och fler kring Torsdagsaktionen som nu övergått i Tisdagsaktionen klockan 09.00 framför Riksdagshuset och riksdagsledamöternas sammanträde klockan 10.00 tisdagar.
-Vi delar ut många uppmaningar och får i de allra flesta fall vänligt bemötande. Det märks också att aktionen pågått länge nu, för flera kände igen uppmaningen de fick i handen, säger Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck.

Tandlöst tillägg till diskrimineringslagen

Den 18 mars 2014 lade regeringen lägga fram ett lagförslag om att bristande tillgänglighet är diskriminering.
-Vi har nu sett hur tillägget till lagen ser ut och vi tycker att det är tandlöst. Därför kommer vi nu att påverka riksdagsledamöterna i Tisdagsaktionen inför riksdagsbeslutet senare i år. Vi vill att de ska fatta ett så klokt tillä'gg till diskrimineringslagen som möjligt, när det gäller bristande tillgänglighet, säger Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck.

Neuroförbundets remissvar stödjer helt Torsdagsaktionens krav

Så här svarade ledningen för Neuroförbundet (f.d. NHR) på utredningen Bortom Fagert tal i november 2010, när den var ute på remiss:
"...Den som bryter mot diskrimineringsförbudet skall kunna dömas att utge en diskrimi-neringsersättning till den drabbade. Enligt EU-direktiv skall en sådan ersättning vara effektiv och kännbar. Avsikten med detta är att förmå den som är ansvarig för verk-samheten att undanröja de hinder som orsakar diskrimineringen. Det är också NHR:s förhoppning att när bristande tillgänglighet införs i diskrimineringslagen så kommer det att påskynda tillgänglighetsarbetet. Lagstiftningen om enkelt avhjälpta hinder har inte gett det resultat man hade anledning att förvänta sig..."
Här hittar du hela NHRs remissyttrande över utredningen Bortom fagert tal (pdf på nhr.se)>

Svarta Torsdagsaktionen dag 1000 vände ryggen åt ministrarnas tystnad

http://www.nhr.se/opinion/nyheter/sorgekladd-torsdagsaktion-1000-dagar-torsdag-15-augusti/

Torsdagsaktionen under Almedalsveckan i Visby mötte kylig regering

Torsdagsaktionen under politikerveckan i Almedalen 2013, strax innan regeringen sammanträdde på länsresidenset i Visby. Foto: Håkan Sjunnesson / NHR
Torsdagsaktionen under politikerveckan i Almedalen 2013, strax innan regeringen sammanträdde på länsresidenset i Visby. Foto: Håkan Sjunnesson / NHR

Torsdagsaktionen XL blev massiv med mediabevakningTrångt om utrymmet framför regeringskansliet på Torsdagsaktionen XL den 30 maj 2013. Foto: Maja Björnström / NHR

Alla cirka 250 deltagare rymdes inte på gruppbilden under Torsdagsaktionen XL dag 923 den 30 maj 2013. Foto: Maja Björnström / NHR
Alla cirka 250 deltagare rymdes inte på gruppbilden under Torsdagsaktionen XL dag 923 den 30 maj 2013. Foto: Maja Björnström / NHR

Torsdagsaktionen 16 maj laddar inför stora "Torsdagsaktionen XL" 30 maj

Uppslutningen var bra på Torsdagsaktionen dag 909, den 16 maj 2013 framför regeringskansliet Rosenbad i Stockholm. De 14 organisationerna i aktionen laddar nu inför Torsdagsaktionen XL den 30 maj, som är tänkt att bli "något i hästväg". Många har förhandsanmält sig och uppmaningen är att alla som kan, ska ansluta sig mellan klockan 08.00-09.00 den 30 maj. Foto: Håkan Sjunnesson / NHR
Uppslutningen var bra på Torsdagsaktionen dag 909, den 16 maj 2013 framför regeringskansliet Rosenbad i Stockholm. De 14 organisationerna i aktionen laddar nu inför Torsdagsaktionen XL den 30 maj,
som är tänkt att bli "något i hästväg". Många har förhandsanmält sig och uppmaningen är att alla som kan, ska ansluta sig mellan klockan 08.00-09.00 den 30 maj.

Därför är Lise Lidbäck så aktiv i Torsdagsaktionen(nhr.se)

En av de från NHR, som varit mest aktiva i Torsdagsaktionen är Lise Lidbäck från Stockholm som också och är förbundsstyrelseledarmot i NHR, Neurologisk handikappades riksförbund. Aktionen har nu pågått varje torsdagmorgon i mer än 720 dagar framför regeringskansliet Rosenbad, innan regeringen börjar sitt sammanträde.

Deltagarna i Torsdagsaktionen den 8 november 2012, dag 720 framför Regeringskansliet Rosenbad i Stockholm. Foto: Amelia Melin / NHR

Klicka här och lyssna på en kort webbradiointervju med NHR:s styrelseledamot Lise Lidbäck om varför hon är aktiv i Torsdagsaktionen (MP3 strömmande ljud- 2'18 min, reporter Amelia Melin/NHR)>

Snökaospremiär när 1 årsmärkesdagen hölls för Torsdagsaktionen dag 741(nhr.se)

Torsdagen den 29 november 2012 var Torsdagsaktionen på plats utanför Rosenbad för 50:e gången. Det är nu ett år sedan det första flygbladet delades ut till ministrar och tjänstemän på väg in till veckans regeringssammanträde. Och NHR-hunden Molly var med på högtidsdagen. Läs mer.

Molly är en riktig aktionshund vid det här laget tillsammans med ägaren Madde Palmgren från NHR Haninge-Tyresö. Foto: Håkan Sjunnesson / NHR
Molly är en riktig aktionshund vid det här laget tillsammans med ägaren Madde Palmgren från NHR Haninge-Tyresö.

1

I mötet med några ministrar och tjänstemän på regeringskansliet dag 748 i snökaosets lamslagna Stockholm den 6 december, blev det väldigt intressant att påpeka hur lätt det var att denna morgon tydligt känna av ett otillgängligt samhälle. Något som många med en funktionsnedsättning får känna av dagligen.
"Mycket tänkvärt" reflekterade flera som fick ett flygblad i handen om att nu måste något konkret göras för att otillgänglighet i samhället ska klassas som diskriminering. Noteras kunde också att ingen med rullstol hade möjlighet att ta sig fram till Torsdagsaktionen i snömodden denna morgon. Mycket illustrativt!

Håkan Sjunnesson /NHR