#patientlagen

- Delta i Neuroförbundets enkät om Patientlagen – klicka här!

Patientlagen har funnits i mer än ett år och ska göra det enklare för personer med bl a neurologisk diagnos att få en ny medicinsk bedömning och få bättre information om sin behandling.

Myndigheten Vårdanalys följer på regeringens uppdrag upp hälso- och sjukvårdens arbete med patientlagen. En ny rapport visar bl a att Sveriges befolkning har fortsatt låg kännedom om vårdens skyldigheter. Detta minskar patientens möjligheter att vara en aktiv samarbetspartner, ett av målen med lagen.

Neuroförbundet undersöker just nu hur våra medlemmar med neurologiska diagnoser upplever patientlagen. Hittills kan vi bekräfta Vårdanalys slutsatser. Av de 1 887 st som hittills besvarat vår enkät och besökt sjukvården sedan lagen infördes har till exempel

- Endast 9 % fått information om möjligheten att få en förnyad medicinsk bedömning
- Endast 2 % överhuvudtaget fått information om att patientlagen finns

Vi behöver nu din hjälp med att få ett ännu bättre underlag i vårt fortsatta arbete med patientlagen.

- Delta i Neuroförbundets enkät om Patientlagen – klicka här!

Du kan även maila och fråga hälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström om det är rimligt att endast 2 % med neurologisk diagnos har fått information om patientlagen vid senaste vårdbesöket. Klicka här!

Bli en del av kampanjen #patientlagen. Registrera dig här

Senaste blogginlägget

Patientlagen har funnits i mer än ett år och ska göra det enklare för personer med bl a neurologisk diagnos att få en ny medicinsk bedömning och få bättre information om sin behandling. Myndigheten Vårdanalys följer på regeringens uppdrag upp hälso- och sjukvårdens arbete med patientlagen. En ny rapport...

Läs mer...