Rehabilitering - Neurorapporten 2015

  • Datum: 14-09-23, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Neurorapporten 2015 är den andra rapporten i en långsiktig satsning. Syfte är att belysa områden med anknytning till neurologi och som är betydelsefulla för Neuroförbundets medlemmar.

"Jag tvingas byta sjukgymnast ofta då systemet inte är anpassat för kroniska sjukdomar."

Neurorapporten behandlar dagens situation och angelägna förbättringsområden. Vi har konstaterat att det behövs en samlande kraft på nationell nivå som driver på utbyggnaden av specialistcentra och neurologiska kliniker. I årets Neurorapport konstaterar vi att samhällets resurser för neurologisk rehabilitering är bristfälliga och bedömer att en parlamentarisk utredning med syfte att säkerställa tillgången till effektiv neurologisk rehabilitering, för allas om har behov av det, måste komma till stånd.

Hämta Neurorapporten 2015 från Neuroförbundet (PDF-dokument, 2.5 MB)