Pressmeddelande

Här hittar du alltid det senaste pressmeddelandet!

Mer än 1000 har testat spelet om Parkinsons

Neurologiska diagnoser som Parkinson, Multipel skleros och ALS kan drabba oss alla, i olika skeden av livet. Hur skulle din vardag påverkas om det drabbade dig? Spelet Vardagskampen ger dig en inblic... Läs mer

Vardagskampen – ett spel om att leva med Parkinson

Neurologiska diagnoser som Parkinson, Multipel skleros och ALS bryr sig mycket lite om vem du är. De kan drabba oss alla, i olika skeden av livet. Hur skulle din vardag påverkas om det drabbade dig? S... Läs mer

Neuroteam i Kronoberg – rehabilitering och vård som fungerar

Vi vill att alla i Kronoberg som har en neurologisk diagnos (MS, ALS, Parkinson, ryggmärgsskada m fl), får tillgång till ett multidisciplinärt Neuroteam. Läs mer

Neuroteam i Västernorrland – rehabilitering och vård som fungerar

Vi vill att alla i Västernorrland som har en neurologisk diagnos (MS, ALS, Parkinson, ryggmärgsskada m fl), får tillgång till ett multidisciplinärt Neuroteam. Läs mer

Neurodagen - 60 aktiviteter som lyfter neurologin

Idag är det Neurodagen och startskottet för cirka 60 aktiviteter om neurologins utmaningar och möjligheter runt om i hela Sverige. Under kommande veckor kommer det anordnas konferenser, seminarium och... Läs mer

Pressmeddelande:Sveriges första paraplyorganisation inom neurologi är född

Neurologin har på senare tid nått stora framgångar inom hälso- och sjukvården. Behandlingar som Neuroförbundets medlemmar bara kunde drömma om på 1990-talet, är möjliga idag. Framgångar som Neuroförbu... Läs mer

Pressmeddelande: Lise Lidbäck blir Neuroförbunds ordförande

Idag valde Neuroförbundets kongress enhälligt Lise Lidbäck till förbundsordförande Läs mer

Pressmeddelande: Rehabilitering för att få nervsystemets resurser att räcka till en hälsosam livsföring

Det saknas idag forskning där man studerat effekter av sammanhängande rehabilitering kombinerat med handledd egenvårdrehabilitering över tid för människor med neurologiska diagnoser och skador. För at... Läs mer

Pressmeddelande: Simmat, cyklat och sprungit för att besvara ALS gåta

Med bland annat hjälp av bidrag från Hensmåla triathlon kan Neuroförbundet nu satsa 500 000 kronor på forskning för att undersöka om förekomsten av vissa miljömässiga faktorer, livsstilsfaktorer, och... Läs mer

Pressmeddelande: Hjälpmedel på lika villkor kräver en rättighetslag

Neuroförbundets förbundsordförande Lise Lidbäck kommentarer till regeringens Hjälmedelsutredning. Hjälpmedelsutredningens uppdrag är att öka likvärdigheten över landet och föreslå åtgärder som leder t... Läs mer
next
last