Pressmeddelande: 66 procent har inte tillgång till neuroteam

  • Datum: 16-09-29, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Idag lever mer än 500 000 svenskar med neurologisk diagnos. Neuroförbundets Neurorapport visar att 66 procent av Neuroförbundets medlemmar har inte tillgång till ett neuroteam. Endast 18 procent av Sveriges 84 offentligt drivna sjukhus har en neurologienhet där ett neuroteam ingår

"Neurologisk diagnos är en livslång partner som du inte har valt. Din, anhörigas, arbetsgivarens och samhällets vardag påverkas i stor utsträckning. Därför behöver neurologin rustas upp med fler neuroteam över hela Sverige för bättre tillgodose rätt vård i rätt tid". Säger Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck. Neurorapporten Neuroteam innehåller även positiv statistik. Av de individer som har tillgång till neuroteam är 85 % nöjda med sina vårdkontakter, varav 18 % är mycket nöjda. Av dem som inte har tillgång till neuroteam är endast 66 % nöjda och bara 6 % mycket nöjda. Upplevelserna av delaktighet i samhällslivet, hälsa och livskvalitet pekar åt samma håll om hen har tillgång till ett neuroteam eller ej.

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi har, åt Neuroförbundet, tittat på neuroteam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Slutsatsen är att den samordning som teamarbete innebär kan leda till att patienterna får en bättre livskvalitet och att funktionsnedsättning kan förebyggas. Detta får i sin tur positiva samhällsekonomiska konsekvenser.

"Neurorapporten Neuroteam visar att många har flera neurologiska diagnoser samtidigt. Något som kan samordnas i ett neuroteam. Därför är den begränsade förekomsten av neuroteam, som är dåligt uppbygg i landet, helt oacceptabel. För såväl individ som samhället." Säger Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck.

"När ska det gå in att det som drabbar individen även drabbar samhället?". Avslutar Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck.

Utifrån de fakta som presenteras i Neurorapporten Neuroteam kräver Neuroförbundet följande:

  1. Flera neuroteam måste etableras.
  2. Neurologienheter måste byggas ut över hela landet.

> Klicka här för att komma till Neurorapporten patienten och neuroteam.

Max Ney Kommunkationschef på Neuroförbundet

Max Ney, kommunikationschef
max.ney@neuroforbundet.se
Mobil 0760-01 70 18

Pressinformation

Pressbilder