Stäng

Prova medlemskap!

Prova medlemskap i 3 månader hos Neuroförbundet - Upptäck vad vi kan
göra för dig utan att det kostar dig någonting!

Din e-post har skickats

Gör det nu!
www.neuroforbundet.se

Pressmeddelande

Här hittar du alltid det senaste pressmeddelandet!

Neurodagen - 60 aktiviteter som lyfter neurologin

Idag är det Neurodagen och startskottet för cirka 60 aktiviteter om neurologins utmaningar och möjligheter runt om i hela Sverige. Under kommande veckor kommer det anordnas konferenser, seminarium och... Läs mer

Pressmeddelande:Sveriges första paraplyorganisation inom neurologi är född

Neurologin har på senare tid nått stora framgångar inom hälso- och sjukvården. Behandlingar som Neuroförbundets medlemmar bara kunde drömma om på 1990-talet, är möjliga idag. Framgångar som Neuroförbu... Läs mer

Pressmeddelande: Lise Lidbäck blir Neuroförbunds ordförande

Idag valde Neuroförbundets kongress enhälligt Lise Lidbäck till förbundsordförande Läs mer

Pressmeddelande: Rehabilitering för att få nervsystemets resurser att räcka till en hälsosam livsföring

Det saknas idag forskning där man studerat effekter av sammanhängande rehabilitering kombinerat med handledd egenvårdrehabilitering över tid för människor med neurologiska diagnoser och skador. För at... Läs mer

Pressmeddelande: Simmat, cyklat och sprungit för att besvara ALS gåta

Med bland annat hjälp av bidrag från Hensmåla triathlon kan Neuroförbundet nu satsa 500 000 kronor på forskning för att undersöka om förekomsten av vissa miljömässiga faktorer, livsstilsfaktorer, och... Läs mer

Pressmeddelande: Hjälpmedel på lika villkor kräver en rättighetslag

Neuroförbundets förbundsordförande Lise Lidbäck kommentarer till regeringens Hjälmedelsutredning. Hjälpmedelsutredningens uppdrag är att öka likvärdigheten över landet och föreslå åtgärder som leder t... Läs mer

Pressmeddelande: Varning. Den svenska modellen är hotad

Rekordmånga får nej till assistansersättning från Försäkringskassan. I januari fick endast en av sju som söker får ersättningen, rapportera Ekot Sveriges Radio. Den lägsta siffran sedan assistansrefor... Läs mer

Pressmeddelande: Var fjärde saknar rätt hjälpmedel

- Neuroförbundet kräver en rättighetslag för personliga hjälpmedel Läs mer

Pressmeddelande: Stor okunskap kring patientlagen - både bland patienter och vårdpersonal

"I stället för att vården kommer till patienten tvingas patienten fortfarande i många fall jaga sin egen vård.". Trots att det har gått två år sedan patientlagen trädde i kraft finns det stora brister... Läs mer

Pressmeddelande: Neuroförbundets kommentar med anledning av Regeringens förtydligande av målet för assistansersättningen i Försäkringskassans regleringsbrev för 2017

Neuroförbundet kan direkt konstatera att 2016 års skrivning: "att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen" nu har tagits bort och "förtydli... Läs mer
next
last