Pressmeddelande

Här hittar du alltid det senaste pressmeddelandet!

Pressmeddelande: Varning. Den svenska modellen är hotad

Rekordmånga får nej till assistansersättning från Försäkringskassan. I januari fick endast en av sju som söker får ersättningen, rapportera Ekot Sveriges Radio. Den lägsta siffran sedan assistansrefor... Läs mer

Pressmeddelande: Var fjärde saknar rätt hjälpmedel

- Neuroförbundet kräver en rättighetslag för personliga hjälpmedel Läs mer

Pressmeddelande: Stor okunskap kring patientlagen - både bland patienter och vårdpersonal

"I stället för att vården kommer till patienten tvingas patienten fortfarande i många fall jaga sin egen vård.". Trots att det har gått två år sedan patientlagen trädde i kraft finns det stora brister... Läs mer

Pressmeddelande: Neuroförbundets kommentar med anledning av Regeringens förtydligande av målet för assistansersättningen i Försäkringskassans regleringsbrev för 2017

Neuroförbundet kan direkt konstatera att 2016 års skrivning: "att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen" nu har tagits bort och "förtydli... Läs mer

Pressmeddelande: Inspektion för socialförsäkring senast rapport, Sjukvårdande insatser och personlig assistanseading, visar på behovet av nödstopp för indragen personlig assistans

Rapporten bekräftar det Neuroförbundet tillsammans med andra organisationer under lång tid hävdat, nämligen att ny domstolspraxis och därmed nya bedömningar från Försäkringskassan leder till att många... Läs mer

Pressmeddelande: 3D-printade skor ska öka förståelsen för MS

Varje år drabbas runt 1 000 personer av MS i Sverige. Sjukdomen kan med tiden leda till svåra funktionsnedsättningar. De flesta som drabbas är kvinnor mellan 20 och 40. Med rätt behandling i ett tidig... Läs mer

Pressmeddelande: Neuroförbundet deltar i dagens manifestationen Rädda LSS & assistansen!

Idag, på den Internationella funktionshinderdagen klockan 13.00, hålls en landsomfattande manifestation och demonstration för att rädda den 22-åriga LSS-reformen om personlig assistans. Under parollen... Läs mer

Pressmeddelande: Ett stort steg för en lösa utmaningarna i vardag för MS och Parkinson

- Neuroförbundet välkomnar Socialstyrelsen nationella riktlinjer inom MS och Parkinson Läs mer

Pressmeddelande: Förbundsordförandes kommentar med anledning av att Försäkringskassan i efterhand river upp beslutet att minska assistans

Det har nu konstaterats att trots en handläggningstid på 12 månader så har allvarliga fel begåtts. Försäkringskassan har konstaterat att de räknat fel. Istället för minskade timmar, så skulle kvinnan... Läs mer

Pressmeddelande: Kristina Niemi blir Neuroförbundets kanslichef

Den 28 november tillträder apotekaren Kristina Niemi tjänsten som kanslichef på Neuroförbundet Läs mer
first
previous
next
last