Pressmeddelande

Här hittar du alltid det senaste pressmeddelandet!

Smärtvård i Östergötland – bättre än riksgenomsnitt

6 av 10 tycker att de har fått hjälp med sin smärta, en av tre har genomgått smärtutredning. Kronisk smärtan är ett kostsamt problem: arbetsbortfall och läkemedel samt vårddagar på sjukhus.Lika viktig... Läs mer

Neurodagen: Forskarstipendium på 250 000 kr till Dr Jonathan Gilthorpe, Umeå Universitet

NHR-fonden, förvaltad av Neurologiskt Handikappades Riksförbund, delade med anledning av Neurodagen 28 sept ut ett forskarstipendium på 250 000 kr till dr Jonathan Gilthorpe, Umeå. Han får stipendiet... Läs mer

Neurodagen: Forskarstipendium på 500 000 kr till Åsa Petersén, Lunds universitet

NHR-fonden, förvaltad av Neurologiskt Handikappades Riksförbund, delade p g a Neurodagen ut ett forskarstipendium på 500 000 kr till docent Åsa Petersén, Lund, för forskning om Huntingtons sjukdom och... Läs mer

- Götes initiativ ska ge tusentals kronor till forskning

Rock- och bluesgala till förmån för MS-drabbade Lördag den 10 september blir det rock- och bluesgala på Olssons Brygga i Arvika. Band såsom Blue Ass Blues Band, Too Late, Kent Ford & the Hep Jump... Läs mer

Familjeläger i Grebbestad för personer med Huntingtons sjukdom

- Huntingtons sjukdom är en komplicerad sjukdom för familjen. Sjukdomen är ärftlig och kräver mycket specialiserad vård. För barn som har en förälder med Huntingtons sjukdom är det 50 procents risk at... Läs mer

Socialstyrelsens nya föreskrifter om livsuppehållande behandling

Alla resurser ska användas för att lindra smärta, ångest och lidande i livets slutskede. Ingen ska behöva ha ont eller känna ångest vid livets slut och vi har rätt att tacka nej till behandling. Om ny... Läs mer

Allsång på Västerbron - med Petra Mede

Neurologiskt Handikappades Riksförbund arrangerar tillsammans med Giraffens skratt och sång allsång på Västerbron. Eventet kallas för Västerbro Songline och är det första i sitt slag – i hela världen. Läs mer

Forskningsstipendium utlyst om sambandet mellan vaccination av barn och narkolepsi

Ett 80-tal barn har diagnosen narkolepsi som en konsekvens av vaccinet mot svininfluensa. Läkemedelsverket utreder 135 fall. Totalt kan alltså 215 barn eller fler drabbats. - NHR är allvarligt oroade... Läs mer

Tidig ms diagnos och behandling kräver mer kunskap i primärvård Fördröjning av behandling påverkar hela livssituationen

Sveriges allmänläkare får bara begränsad utbildning i neurologi, kunskap saknas ofta om vanliga ms-symtom. Många patienter tvingas vandra mellan olika allmänläkare utan att få riktig hjälp....med MS,... Läs mer

Tidig ms diagnos och behandling kräver mer kunskap av primärvård

Den 25 maj uppmärksammas den Internationella MS-dagen över hela världen. NHR lanserar boken ”Vägen till rätt diagnos - 7 röster om MS”. På plats möter vi några personer från boken och dessutom Louise... Läs mer
first
previous
next
last