Pressmeddelande

Här hittar du alltid det senaste pressmeddelandet!

”De flesta föds bara en gång, men jag har fått födas två”

”Den bästa rehabiliteringen är att skynda långsamt”, menar Klas Edvinsson, 22 år, som fått ompröva sitt liv och sina möjligheter flera gånger sedan han fick en stroke . Han hade tur och fick snabbt vå... Läs mer

Uppsalakonferens om omstridd behandling av MS

-17 000 personer är idag diagnostiserade med MS. Ett 30-tal personer har valt att genomgå en CCSVI-behandling i Polen. Den kostar upp till 70 000 kr och innebär att man vidgar ett kärl i halsen med hj... Läs mer

Det gör ont när smärtvården brister

2011-04-29 08:45 Hälften har fått hjälp med sin smärta, en av fem har fått en utredning, en av tre har inte träffat en smärtläkare, hälften är nöjda. Det visar NHR:s undersökning. -Behovet av speciali... Läs mer

Stora förbättringar görs i Parkinsonvården – men de kommer inte alla till godo!

- NHR anser att svensk neurosjukvård måste upprustas på flera plan. Tillgängligheten måste bli bättre, neurologer och annan neurologiutbildad sjukvårdspersonal måste bli fler och budgeten för nya och... Läs mer

Det gör ont när smärtvården brister - Örnsköldsvik den 4 april

Hälften tycker att de har fått hjälp med sin smärta, en av fem har genomgått en smärtutredning, nära en av tre har inte fått träffa en smärtläkare i samband med sin smärtutredning och hälften är nöjda... Läs mer

Muskelkraftens dag den 22 mars

Muskelsjukdomar är så kallade sällsynta diagnoser. För denna grupp är det nödvändigt att förse neurosjukvården med ett kunskapscenter. Behovet av specialistvård är stort. Det är i dag långa väntetider... Läs mer

Personlig assistans: Att kunna äta är ett grundläggande mänskligt behov!

- Att gå på toaletten, sköta sin hygien, äta, klä sig och kommunicera är grundläggande behov för alla levande människor, en förutsättning för ett mänskligt liv. Att få dessa behov ifrågasatta av kränk... Läs mer

Svensk neurosjukvård sämst i Europa!

Alla har lika rätt till vård oavsett postnummer. Neurologins medicinska framsteg når inte alla som bäst behöver dem; personer som lever med livslånga neurologiska sjukdomar och skador. Svensk neurosju... Läs mer

Att leva med den svåra sjukdomen Huntington:

 ”Det är konstigt att praktiskt taget ingen uppföljning alls finns” 2011-01-14 15:42 -Det är konstigt att praktiskt taget ingen uppföljning alls finns för oss som lever med en svår kronisk livslå... Läs mer

Unik svensk dokumentär på Kunskapskanalen om att testa sig för svåra sjukdomar!

Onsdag den 12 jan, med repriser den 13:e och 15:e, sänder SVT:s Kunskapskanalen det andra programmet i en serie om Huntingtons sjukdom, en allvarlig, ärftlig neurologisk sjukdom. Titel: Huntingtons sj... Läs mer
first
previous
next
last