Pressmeddelande

Här hittar du alltid det senaste pressmeddelandet!

Umeå professor får Sveriges första Ice Bucket utdelningen

Idag delar NHR-fonden ut Sveriges första miljon, från Ice Bucket insamlingen, till världsledande ALS-forskning. En miljon kronor som kommer att gå till Project MinE Sweden. Ett samarbetsprojekt med fl... Läs mer

Söker inte vård trots MS-relaterade symtom

Neuroförbundet och Netdoktors MS-kampanj och visar att kunskaper behöver öka: Nästan hälften av dem som drabbas av oförklarliga neurologiska symtom, typiska för sjukdomen MS, söker inte vård. Och bla... Läs mer

Neurorapporten – Var fjärde med neurologiskt symtom tvingas vänta i över ett år på att få sin diagnos

Idag lanserar Neuroförbundet den första utgåvan av Neurorapporten. En enkät som presenteras i rapporten visar att en fjärdedel uppger att det dröjt mer än ett år från det att de sökt läkare tills de... Läs mer

Inte igen migrationsminister Tobias Billström

Nu skriver jag till dig ännu en gång migrationsminister Tobias Billström. Sverige måste sluta att sända svårt sjuka unga människor till en för tidig död! Nu måste lagstiftningen ändras! Läs mer

PostkodLotteriet underlättar livet vid neurologisk diagnos

Neuroförbundet får 7 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet. Neuroförbundet, som är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi, har mottagit över 22 miljoner kronor från S... Läs mer

Neuroförbundets flexjobbsmodell inspirerar Folkpartiets jobbpolitik

På Folkpartiets landsmöte antogs ett nytt partiprogram där man bland annat fastslår att det danska systemet Flexjobb kan tjäna som en inspiration för att riva hindren på arbetsmarkanden. Flexjobb har... Läs mer

Arbetar kommunerna verkligen för alla sina medborgare?

Uppgifter från söndagens Kalla Fakta i TV4 väcker frågan bland Neuroförbundets medlemmar om kommunerna verkligen arbetar för alla sina medborgare. I över 270 kommuner och landsting har företaget Kommu... Läs mer

Över 6 miljoner färdtjänstresor kan vara försenade varje år

Pressmeddelande • 2013-09-28 06:00 CEST Enligt statistik från Trafikanalys genomfördes det i Sverige sammanlagt 11,2 miljoner enkelresor med färdtjänsten år 2011. I Neuroförbundets färdtjänstundersök... Läs mer

Neurologin förstärks med nya Neuroförbundet

Idag beslutade Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) att på sin kongress byta namn till Neuroförbundet. Samtidigt tog kongressen ett nytt Handlingsprogram. En tillgänglig och modern neurologi f... Läs mer

Diskrimineringslagstiftning om bristande tillgänglighet tar ett steg framåt

Integrationsministern Erik Ullenhag lovade i sitt tal på Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) kongress, att regeringen är överens. I kommande budgetförslag återkommer regeringen till riksdagen... Läs mer
first
previous
next
last