Pressmeddelande

Här hittar du alltid det senaste pressmeddelandet!

Varför rycker det i musklerna?

Varannan MS-sjuk drabbas av muskelkramper varje dag, för många flera gånger om dan, som påverkar livskvalitén. Det visar en ny undersökning gjord av NHR. Med en rätt behandling kan detta avhjälpas. Va... Läs mer

Stort hopp om framtida ny behandling av Parkinsons sjukdom

-Det händer så pass mycket kring forskningen om genterapi och celltransplantation, att jag har stora förhoppningar om att vi har en ny etablerad behandling av Parkinsons sjukdom inom tio år. Det säger... Läs mer

Får parkinsonsjuka i Skåne den vård de behöver?

Hur fungerar vården för personer med Parkinsons sjukdom, hur långt har forskningen kommit? Läs mer

Assistansreformen är en jobbreform

Idag släpptes utredningen som har undersökt fusk och oegentligheter inom assistansreformen. Resultaten av utredningen är oroväckande. Bland annat när utredningen pekar ut ett stort fusk och överutnytt... Läs mer

Astras neddragning oroar Neurologiskt Handikappades Riksförbund

Viktig neurovetenskaplig forskning flyttar utomlands när Astra drar ned på sin anläggning i Södertälje. Totalt försvinner 1 200 jobb inom spetsforskning från Sverige. Detta oroar Neurologiskt Handikap... Läs mer

Forskningsstipendium till första stora kartläggningen av narkolepsi hos barn och ungdomar(nhr)

Glädjande! Viktigt bidrag! Attila Szakacs, barnneurolog barnkliniken Halmstad sjukhus, får av Neurologiskt Handikappades Riksförbund, 250 000 kr för forskning om narkolepsi hos barn och ungdomar. Tidi... Läs mer

Flexjobbsreform kan sysselsätta 100 000

Endast 50 % av personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga är sysselsatta. 2008 var arbetslösheten dubbelt så hög för denna grupp än för befolkningen i övrigt. Därför föreslår Neurolog... Läs mer

Kraftigt agerande från Bergs kommun

- Bergs kommun har flest familjer med Huntingtons sjukdom, sett till antal invånare. Vi måste ge berörda i kommunen rätt information, säger Katrin Wiking och Carina Rodhe, som i samarbete med Riksförb... Läs mer

Mindre än hälften har fått hjälp med sin smärta i Värmland

Endast 15 % har fått en smärtutredning i Värmland mot 18 % i landet i stort. Detta visar den smärtenkät som Neurologiskt Handikappades Riksförbund har gjort bland sina medlemmar i Sverige och Värmland... Läs mer

Mindre än hälften har fått hjälp med sin smärta - Västra Götaland

NHR:s enkätundersökning om smärtvården i Sverige visar att Västra Götaland-regionen inte upplevs som bra, men att det går snabbt att få komma till en specialist. Av de som får en smärtutredning är dry... Läs mer
first
previous
next
last