Pressmeddelande: Ett stort steg för en lösa utmaningarna i vardag för MS och Parkinson

  • Datum: 16-12-01, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

- Neuroförbundet välkomnar Socialstyrelsen nationella riktlinjer inom MS och Parkinson

Idag presenterar Socialstyrelsen nationella riktlinjer inom MS och Parkinson. Samtidigt presenterar Socialstyrelsen första nationella utvärdering på området som visar på att fyra av tio MS- och Parkinsonsjuka inte får uppföljningsbesök.

"När fyra av tio MS- och Parkinsonsjuka inte får uppföljnings besök behöver hälso- och sjukvården från dag ett följa Socialstyrelsen nationella riktlinjer prioritet för Neuroteam". Säger Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet.

"Hög prioritet på återkommande magnetkameraundersökning och rehabiliteringen visar på att Socialstyrelsen har tagit till sig våra rekommendationer för att förbättra vardagen för personer med MS och Parkinsson." Säger Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet.

Presskontakt


Max Ney, kommunikationschef
max.ney@neuroforbundet.se
Mobil 0760-01 70 31

Pressinformation
Pressbilder

Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter och rättigheter som andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet har cirka 13 000 medlemmar. Vi företräder
ett stort antal diagnoser och stödjer spetsforskningen inom neurologi.