Pressmeddelande: Förbundsordförandes kommentar med anledning av att Försäkringskassan i efterhand river upp beslutet att minska assistans

  • Datum: 16-11-21, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Det har nu konstaterats att trots en handläggningstid på 12 månader så har allvarliga fel begåtts. Försäkringskassan har konstaterat att de räknat fel. Istället för minskade timmar, så skulle kvinnan med MS fått fler assistanstimmar. De konstaterar också att det inte finns några skäliga förklaringar till den långa handläggningstiden.

Den 1 oktober i år förolyckades en av Neuroförbundets medlemmar på en toalett i centrala Malmö. Hennes neurologiska sjukdom MS (Multipel Skleros) hade med tiden medfört så svåra funktionsnedsättningar att hon behövde omfattande hjälp för att klara sin vardag. Hennes tillstånd hade försämrats såpass att hon sökte fler timmar för att bland få mer hjälp med toalettbesök och andra vardagsbestyr. Hennes ökade hjälpbehov bestyrktes av kommunens egen biståndshandläggare. Efter att ha väntat i tolv månader på besked kom svaret från försäkringskassan. Hennes redan tidigare otillräckliga tilldelning av timmar skulle minskas ytterligare. Beskedet kom dagen innan hon var på Neuroförbundets konferens. Hon valde trots beslutet att trotsa sitt hälsotillstånd för att vara med och lyssna på föreläsningarna och utbyta erfarenheter. Hon ville välja livet.

Under ett antal veckor har debatten rasat. Bland annat har den från regeringens håll handlat om att assistansersättningen används till juridisk hjälp. I dag kan vi konstatera att juridisk hjälp faktiskt kan avgöra allt. För uppenbarligen fungerar inte säkerheten som den ska hos den myndighet som har makten att avgöra hur över 16 000 personer med svåra funktionsnedsättningar kan få leva sina liv. Enligt Försäkringskassan ska nu beräkningsfelen rättas och ett nytt beslut gå ut. göras om. De har också givit ut nya riktlinjer om hur man kan visa viss medkänsla i exempelvis ett försättsblad som skickas ut med beskeden om det förekommit ett dödsfall.

Ett nytt besked kan dock inte ge en familj en älskad familjemedlem åter. Olyckan är redan skedd. Många assistansberättigade lever i en ständig rädsla för att förlora sin assistans trots oförändrat eller försämrats hälsotillstånd. Att det nu konstateras att mänskliga faktorn också kan spela in, en faktor som kan avgöra liv eller död får bara inte förekomma. Jag förutsätter att Försäkringskassan tillsätter en internutredning för att identifiera hur allt kunde bli så fel.

På Neuroförbundet står vi fast vid våra krav. Nödstopp nu! Inga fler försämringar eller neddragningar får göras innan en fullständig konsekvensanalys av läget har gjorts. Det handlar om såväl rättssäkerheten vid bedömningar som hur lagen tolkas och hur enskilda drabbas av nedskurna livsmöjligheter. Mina tankar går till kvinnans familj. Det ofattbara har hänt. Det får aldrig hända igen!

Presskontakt


Max Ney, kommunikationschef
max.ney@neuroforbundet.se
Mobil 0760-01 70 31

Pressinformation
Pressbilder

Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter och rättigheter som andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet har cirka 13 000 medlemmar. Vi företräder
ett stort antal diagnoser och stödjer spetsforskningen inom neurologi.