Pressmeddelande: Inspektion för socialförsäkring senast rapport, Sjukvårdande insatser och personlig assistanseading, visar på behovet av nödstopp för indragen personlig assistans

  • Datum: 16-12-15, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Rapporten bekräftar det Neuroförbundet tillsammans med andra organisationer under lång tid hävdat, nämligen att ny domstolspraxis och därmed nya bedömningar från Försäkringskassan leder till att många människor med svåra funktionsnedsättningar och stora behov förlorar sin assistans helt eller delvis. ISF anger i sin rapport att de nya tolkningarna om egenvård och sjukvårdande insatser innebär "en mycket kraftig insnävning av rätten till personlig assistans i förhållande till vad som framgår av lagtexten". Dessutom har myndigheten konstaterat lagtexten inte ger stöd för något av dessa ställningstaganden, utan bygger på förarbetsuttalanden eller domstolspraxis som i sin tur bygger på förarbetsuttalanden.

"Nu kräver Neuroförbundet kräver att ISF:s rekommendation till Regeringen om att se över om de grundläggande behoven uppfylls med den praxis som gäller idag, måste påbörjas omedelbart. Lagstiftningen måste ändras och förtydligas så att den uppfyller intentionerna. Huvudmannaskapet måste också ses över, då rapporten klart och tydligt visar på stora brister." Säger Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet.

ISF-rapport 2016:16 Sjukvårdande insatser och personlig assistanseading visar att Försäkringskassan inte har någon enhetlig bedömning över landet när det gäller hur behoven skall bedömas. Det faktum att olika kontor gör olika bedömningar skapar stor rättsosäkerhet.

"Neuroförbundet kräver att de nya bedömningskriterierna som Försäkringskassan infört omedelbart skall upphöra till dess att lagstiftningen säkrats enligt stiftarens intentioner, nämligen att människor med funktionsnedsättning skall kunna leva ett värdigt liv som andra. När så grundläggande behov som andning och sondmatning räknas som egenvård, är det mycket allvarligt och något har gått väldigt fel!" Säger Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet.

Klicka här för att komma till Inspektion för socialförsäkrings rapport, Sjukvårdande insatser och personlig assistans 2016:16 
För mer infomration kontakta gärna:

Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet
Mobil: 076-0017013
Mail: lise.lidback@neuroforbundet.se

Presskontakt


Max Ney, kommunikationschef
max.ney@neuroforbundet.se
Mobil 0760-01 70 31

Pressinformation
Pressbilder

Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter och rättigheter som andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet har cirka 13 000 medlemmar. Vi företräder
ett stort antal diagnoser och stödjer spetsforskningen inom neurologi.