Neurodagen - 60 aktiviteter som lyfter neurologin

  • Datum: 17-09-29, Publicerad av ingela.wettergrund@neuroforbundet.se

Idag är det Neurodagen och startskottet för cirka 60 aktiviteter om neurologins utmaningar och möjligheter runt om i hela Sverige. Under kommande veckor kommer det anordnas konferenser, seminarium och möten med beslutsfattare. Målet är att förbättra situationen kring hjälpmedel, rehabilitering och LSS. Områden som berör alla med en neurologisk diagnos.

"Neuroförbundet fortsätter sitt arbete med att sätta neurologin på kartan över hela landet. Det är i regionerna, landstingen och kommunerna som besluts fattas som påverkar Neuroförbundets medlemmar i störst utsträckning, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande."

Max Ney Kommunikationschef neuroförbundet

Max Ney, kommunikationschef

max.ney@neuroforbundet.se
Mobil 076-001 70 18
Pressinformation
Pressbilder

Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra.

Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet har cirka 13 000 medlemmar. Vi företräder
ett stort antal diagnoser och stödjer spetsforskningen inom neurologi.