Neuroteam i Västernorrland – rehabilitering och vård som fungerar

  • Datum: 17-11-08, Publicerad av ingela.wettergrund@neuroforbundet.se

Vi vill att alla i Västernorrland som har en neurologisk diagnos (MS, ALS, Parkinson, ryggmärgsskada m fl), får tillgång till ett multidisciplinärt Neuroteam.

Ett Neuroteam är en arbetsgrupp inom vården som är specialiserad på att ta emot patienter med komplexa neurologiska diagnoser och skador. För att räknas som ett neuroteam ska det ingå läkare, sjuksköterska och andra yrkesgrupper som till exempel fysioterapeut och arbetsterapeut.

Minst ett neuroteam per länssjukhus

Patienter med neurologisk diagnos har ofta flera diagnoser och symptom samtidigt. Något som vården är dåligt rustad för att hantera. Tillgången till neuroteam är samtidigt dålig i stora delar av landet.

De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).

Mot bakgrund av detta menar Neuroförbundet att fler fungerande neuroteam måste etableras. Minst ett vid varje länssjukhus.

Idag träffas beslutsfattare, specialistläkare och patienter i Sundsvall, för diskussion om vinsterna och möjligheterna med fungerande Neuroteam i Västernorrland.

Neuroteamskonferens

Onsdag 8 november, kl 13-16

Scandic City, Sundsvall

Kontaktperson Eva Helmersson tel: 0760-017 028 eva.helmersson@neuroforbundet.se

Läs mer: http://neuroforbundet.se/neuroteam-sundsvall