Pressmeddelande: Endast 11 % får professionell rehabilitering i Kronoberg

  • Datum: 15-09-28, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Över 500 000 personer har en neurologisk diagnos. För det flesta är rehabilitering och vuxenhabilitering nödvändigt för att kunna arbeta, ta hand om familjen samt delta i samhället.

I Neuroförbundet senaste Neurorapport om rehabilitering ser vi att resurserna inom rehabiliteringen minskar och att allt större ansvar för rehabiliteringen flyttas över till patienterna. Något som sker samtidigt som fler upplever att de inte får tillräcklig information om rehabilitering, från cirka hälften år 2006 till en tredjedel i år. Ökning med 20 %. Utvecklingen är tydligt, fler personer med neurologisk diagnos ska hantera rehabilitering på egen hand. Här i Region Kronoberg får endast 11 % professionell hjälp av fysioterapeut jämfört med 31 % på nationell nivå.

- Tillsammans måste vi nu vända utvecklingen. I Neuroförbundets Neurorapporten finns förslag på förbättrad rehabilitering. Region Kronoberg kan börja arbeta aktivt för att alla som har behov av rehabilitering får en individuell rehabiliteringsplan. Att öka siffran i Region Kronoberg från 14 % till 100 %, säger Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet.

- Även regeringen måste bidra till att vända utvecklingen inom rehabilitering. Hälso- och sjukvårdsministern, Gabriel Wikström, måste tillsätta en rehabiliteringsutredning. säger Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet.

Det har skett dramatiska förändringar de senaste åren inom rehabiliteringen för personer med neurologisk diagnos. Av Neuroförbundets medlemmar som hade rehabilitering år 2006 var det en 28 % som var hänvisade till att sköta sin träning själv. Nu är siffran uppe i 57 %. I Region Kronoberg är det 68 %.

- Ingen ska behöva uppleva, som en av Neuroförbundets medlemmar, utrycker det i Neurorapporten rehabilitering, "min vårdcentralsdoktor tycker att jag har alla krav som ställs, sökt två gånger och fått svar att det inte finns ekonomiska resurser för mitt behov". Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet.

Neurorapporten rehabilitering är framtagen i dialog med professionen, Svensk förening för rehabiliteringsmedicin.

Fem i topplistan på de bästa landstingen/regionerna:

1. Gotland. 50 % får professionell rehabilitering.
2. Örebro. 45 % får professionell rehabilitering.
3. Stockholm och Värmland. 39 % får professionell rehabilitering.
4.
Halland och Östergötland. 38% får professionell rehabilitering.
5. Gävleborg. 37 % får professionell rehabilitering.

- Neurorapporten rehabilitering visar på behovet att tydliggöra ansvarsområden, gränsdragningar och finansiering mellan kommuner, landsting/regioner samt staten, säger Karin Rudling, Ordförande Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin.

Hämta Neurorapporten rehabilitering 2015 för Sverige samt Neurorapporten rehablitering för län/region genom att klicka på länken, http://neuroforbundet.se/press/presmedelande/

Hämta bilder samt jämföra de olika landstingen/regionerna genom att klicka på länken,http://neuroforbundet.se/press/presmedelande/

Fakta Neurorapporten rehabilitering
Neuroförbundet har 2014 och 2015 följt upp tidigare medlemsundersökningar om rehabilitering från 2007. Enkäterna belyser önskemål om och tillgång till rehabilitering, individuell rehabiliteringsplan och delaktighet, kontinuitet och olika typer av rehabilitering, nöjdhet med mera. 2023 personer med neurologisk diagnos och spridda över landet, har besvarat enkäten. Resultaten ligger till grund för länsvisa rehabiliteringsrapporter där, utvecklingen i respektive län redovisas och kommenteras.
Neurorapporten är Neuroförbundets egna långsiktiga satsning för att "sätta neurologin på kartan", det vill säga göra neurologin mer känd hos beslutsfattare och allmänhet. Rapporten tas fram med stöd av Neuroförbundets fond och produceras av förbundskansliet.

För frågor kontakta gärna:

Max Ney, Kommunikationschef Neuroförbundet
Mobil: 076-0017018
Mail: max.ney@neuroforbundet.se