Pressmeddelande: Lättare vardag för 51 % med neurologisk diagnos

  • Datum: 15-12-30, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Stockholm 2015-12-30
Neuroförbundet släpper idag en undersökning som bland annat visar på att 51 procent av medlemmarna inte får möjligheten att låna ett hjälpmedel, ett nödvändigt verktyg för att underlätta vardagen samt för att kunna delta i arbets- och samhällslivet. Hjälpmedel behöver vara tillgänglig dygnets runt. Neuroförbundet välkomnar Regeringens beslut att ge en särskild utredare i uppdrag att se över tillgången till och användningen av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

"För de hundratusentals människor som har en neurologisk diagnos har regeringens särskilda utredare ett tydligt uppdrag, att skapa förutsättningar för en lättare vardag. Att bland annat finna lösningar på hur vardagen kan hanteras när livsnödvändiga hjälpmedel går sönder", säger Lise Lidbäck Förbundsordförande Neuroförbundet.

87 procent anser att hjälpmedel har stor betydelse eller är nödvändiga för att de skall kunna vara delaktiga i samhällslivet.

"Neuroförbundets hjälpmedelundersökning innehåller intressant och nyttig data från 2955 svarandes vardag. som vi vill bidra med till Regeringens utredning", säger Lise Lidbäck Förbundsordförande Neuroförbundet.

Fakta Neuroförbundets hjälpmedelsenkät
Den 1 september 2015 avslutades enkäten. Då hade 2955 svarat. Av dom svarade:
- 61 procent har tillgång till omedelbar service om ett hjälpmedel går sönder, medans 39 procent inte har det.
- 72 procent anger att de har de hjälpmedel de behöver. 28 procent svarar att de inte har det.
- Nästan 90 procent upplever att de har kunnat påverka valet av hjälpmedel.
- 71 procent har fått individuell anpassning.
- 49 procent har fått möjligheten att träna användning av sina hjälpmedel.


För mer information kontakta gärna:

Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet
Telefon: 076-001 70 13
E-mail: lise.lidback@neuroforbundet.se

Peter Winberg, tf kommunikationsansvarig
Direktelefon 08 - 677 70 31
mobil: 0760-01 70 31