Pressmeddelande: Neuroförbundet stödjer forskning kring Dystrofia Myotonika typ 1

  • Datum: 15-11-09, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Pressmeddelande: Neuroförbundet

Neuroförbundet stödjer forskning som belyser överviktsproblematiken vid Dystrofia Myotonika typ 1 (DM1). Forskningen vill finna en förbättrad formel för bedömning när en person med för lite muskler är överviktig på grund av fetma. Samtidigt undersöks möjligheten att använda ett självskattningsinstrument för att skatta hur en funktionsnedsättning påverkar patienterna i vardagen och hur viktig denna är för respektive patient. Forskningen syftar till en strategi som kan hjälpa till att motivera den enskilde till rehabilitering och träningsprogram.

Pressmeddelande: Stockholm 2015-11-09

- Att leva med en neurologisk diagnos är ett något som följer med en hela livet. Återigen visar Neuroförbundet vikten av att stödja patientnära forskning som kommer att påverka vardagen för personer med neurologisk diagnos. Forskning som påverkar här och nu för människor med Dystrofia Myotonika typ 1, säger Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet.

Forskningen kommer även undersöka möjligheten om det finns samband mellan blodnivåer av D-vitamin, könshormonvärden och förändringen av muskelfunktion. Detta kommer att ingå i ett forskningsprogram som är en sammanställning av de olika studier som bedrivs och planeras vid Neuromuskulärt centrum i Göteborg. Det övergripande syftet är att belysa, i en populationsbaserad kohortstudie[1], förekomst och utveckling av de olika kliniska symtomen och funktioner samt korrelera dessa till olika undersökningsfynd.

- Som forskningsledare för projektet om påverkan av olika organ vid muskelsjukdomen dystrofia myotonika, är det fantastiskt att få ett stipendium som gör att vi under 2016 kan komma igång med projektet, säger Christopher Lindberg, Överläkare och docent, Neuromuskulärt Centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utdelning från Neurofonden är på 400 000 kronor och går till Överläkare och docent Christopher Lindberg, Neuromuskulärt centrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Utdelning är på 400 000 kronor och går till Överläkare och docent Christopher Lindberg, Neuromuskulärt centrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Fakta Dystrofia Myotonika typ 1
Dystrofia myotonika (dystrofi = förtvining, myotoni = muskelstelhet) är en ärftlig neuromuskulär sjukdom som påverkar muskulaturen men också många andra organ i kroppen. Den medför bland annat varierande grad av muskelsvaghet, muskelstelhet, trötthet, kognitiv nedsättning, hjärtpåverkan, hormonpåverkan och grå starr.

Dystrofia myotonika typ 1 är den vanligaste muskelsjukdomen hos vuxna.

Mer information om Dystrofia Myotonika typ 1 finner ni på neuroförbundet.se

Fakta om Neuroförbundet
Neuroförbundet delar ut, efter särskild ansökan, 6-7 miljoner kronor under 2015.
För att ytterligare stimulera patientnära forskning delas det årligen ut två till tre stipendier som får dela på ytterligare en miljon kronor.

Neuroförbundet delar årligen ut bidrag för att stödja medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete om neurologiska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar. Neuroförbundet skall också stödja socialt och beteendevetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete inom området. Klinisk anpassad forskning som direkt kommer Neuroförbundets medlemmar till gagn prioriteras. Anslag för forskning och utveckling kan enligt de särskilda bestämmelserna sökas till forsknings- och utvecklingsarbete inom medicin och beteendevetenskap med främst social inriktning vilka avser neurologiska sjukdomar/skador. Forskning inom det kliniska fältet och forsknings- och utvecklingsarbete med sikte på klinisk eller praktisk tillämpning med hänsyn till funktionsnedsättande behov ska äga företräde.

Mer information om Neuroförbundets forskning finner ni på www.neuroforbundet.se/forskning.

För mer information kontakta gärna:

Christopher Lindberg, Överläkare och docent, Neuromuskulärt Centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Telefon: 031-342 10 00
E-mail: christopher.lindberg@vgregion.se

Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet
Telefon: 076-001 70 13
E-mail: lise.lidback@neuroforbundet.se

Max Ney, Kommunikationschef Neuroförbundet
Telefon: 076-001 70 18
E-mail: max.ney@neuroforbundet.se[1] En studie på en grupp individer med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod