Pressmeddelande: Över 500 000 har en neurologisk diagnos. Endast 31 % får professionell rehabilitering

  • Datum: 15-10-02, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Resurserna inom rehabiliteringen minskar och att allt större ansvar för rehabiliteringen flyttas över till patienterna. Samtidigt som fler upplever att de inte får tillräcklig information om rehabilitering, från cirka hälften år 2006 till två tredjedelar i år. Ökning med 20 %.

Neurorapporten 2015 Rehabilitering - Neuroförbundet (PDF-dokument, 2.5 MB)

Neuroförbundet senaste Neurorapport om rehabilitering visar på en tydlig utveckling, fler personer med neurologisk diagnos ska hantera rehabilitering på egen hand. Något som påverkar arbete, familj och möjligheten att delta i samhället.

- Tillsammans kan vi vända utvecklingen inom rehabilitering. Hälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström måste tillsätta en rehabiliteringsutredning som har en bred parlamentarisk förankring. En rehabiliteringsutredning som kartlägger det samlade behovet samt utbudet av rehabilitering, säger Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet.

- Ingen ska behöva uppleva, som en av Neuroförbundets medlemmar, utrycker det i Neurorapporten rehabilitering, "min vårdcentralsdoktor tycker att jag har alla krav som ställs, sökt två gånger och fått svar att det inte finns ekonomiska resurser för mitt behov". Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet.

Det har skett dramatiska förändringar de senaste åren inom rehabiliteringen för personer med neurologisk diagnos. Av Neuroförbundets medlemmar som hade rehabilitering år 2006 var det 72 % som fick hjälp av en kunnig sjukgymnast (idag fysioterapeut). I år är siffran nere på 31 %. Av de som hade rehabilitering år 2006 var det en 28 % som var hänvisade till att sköta sin träning själv. Nu är siffran uppe i 57 %.

Neurorapporten rehabilitering är framtagen i dialog med professionen, Svensk förening för rehabiliteringsmedicin.

Fem i topplistan på de bästa landstingen/regionerna:

1. Gotland. 50 % får professionell rehabilitering.
2. Örebro. 45 % får professionell rehabilitering.
3. Stockholm och Värmland. 39 % får professionell rehabilitering.
4.
Halland och Östergötland. 38% får professionell rehabilitering.
5. Gävleborg. 37 % får professionell rehabilitering.

- Neurorapporten rehabilitering visar på behovet att tydliggöra ansvarsområden, gränsdragningar och finansiering mellan kommuner, landsting/regioner samt staten, säger Karin Rudling, Ordförande Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin.

Hämta Neurorapporten rehabilitering 2015 för Sverige samt Neurorapporten rehablitering för län/region genom att klicka på länken, http://neuroforbundet.se/press/presmedelande/

Hämta bilder samt jämföra de olika landstingen/regionerna genom att klicka på länken, http://neuroforbundet.se/press/presmedelande/

Fakta Neurorapporten rehabilitering
Neuroförbundet har 2014 och 2015 följt upp tidigare medlemsundersökningar om rehabilitering från 2007. Enkäterna belyser önskemål om och tillgång till rehabilitering, individuell rehabiliteringsplan och delaktighet, kontinuitet och olika typer av rehabilitering, nöjdhet med mera. 2023 personer med neurologisk diagnos och spridda över landet, har besvarat enkäten. Resultaten ligger till grund för länsvisa rehabiliteringsrapporter där, utvecklingen i respektive län redovisas och kommenteras.
Neurorapporten är Neuroförbundets egna långsiktiga satsning för att "sätta neurologin på kartan", det vill säga göra neurologin mer känd hos beslutsfattare och allmänhet. Rapporten tas fram med stöd av Neuroförbundets fond och produceras av förbundskansliet.

För frågor kontakta gärna:

Max Ney, Kommunikationschef Neuroförbundet
Mobil: 076-0017018
Mail: max.ney@neuroforbundet.se