Pressmeddelande: Varning. Den svenska modellen är hotad

  • Datum: 17-05-29, Publicerad av helene.landersten@neuroforbundet.se

Rekordmånga får nej till assistansersättning från Försäkringskassan. I januari fick endast en av sju som söker får ersättningen, rapportera Ekot Sveriges Radio. Den lägsta siffran sedan assistansreformen infördes för drygt 20 år sedan.

"Regering talar om att utveckla den svenska modellen. Men det vi nu ser med neddragningar inom assistansersättningen visar på att den svenska modellen är hotad. Eller anser regeringen att alla medborgare inte ska ingå i den svenska modellen?". Säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande.

År 2016 nåddes en bottennivå, bara 20 procent fick ja till assistansersättningen. Den lägsta siffran från januari i år, då bara 14 procent fick ja till assistansersättning, verkar hålla i sig enligt preliminära siffror från februari.

"Neuroförbundet kommer, med anledning av larmrapporterna inom LSS och assistansersättningen, ställa två frågor till ansvarig minister, Åsa Regnér. Anser regeringen att alla medborgare i Sverige ingår i den svenska modellen? Varför fortsätter neddragningarna inom LSS och assistans när det riskerar att splittra Sverige, ett Sverige som skapar ett A- och ett B-lag där alla inte får möjligheten att delta och utvecklas?" Säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande.

Max Ney Kommunikationschef neuroförbundet

Max Ney, kommunikationschef

max.ney@neuroforbundet.se
Mobil 076-001 70 18
Pressinformation
Pressbilder

Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra.

Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet har cirka 13 000 medlemmar. Vi företräder
ett stort antal diagnoser och stödjer spetsforskningen inom neurologi.